Dictionaries | References

चिखलांत धोंडा टाकला तर चिखल तोंडावर उडणारच

आपण होऊन एखादी आपत्ति आपणावर ओढवून घेणें.

Related Words

असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   लिंबू तोंडावर फुटणें   माळीण रुसली तर फुलेंच घेईना   पोटांत धोंडा उभा राहणें   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   (बायकांना तोंडावर) मोडी उठणें   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   उडी नाही तर बुडी   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   निसड धोंडा   भुकेला कोंडा आणि झोंपायला धोंडा   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   बोलण्याची बढाई, तोंडावर चिलटांची लढाई   शेंदरें माखियेला धोंडा, पूजा करितीं पोरें रांडा   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   असतील शितें तर मिळतील भुतें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP