Dictionaries | References

चंद्राला म्‍हणते उगवूं नको, अन्‌ सूर्याला म्‍हणते मावळूं नको !


चंद्र आणि सूर्य तिच्यापुढे आपले तेज पाडूं शकत नाहीत. सौंदर्यसंपन्न स्‍त्रीविषयी म्‍हणतात. ‘ती म्‍हणतात इतकी सुरेख आहे की, चंद्रा०’-बाजीराव मस्‍तानी.

Related Words

हिंव-हिंव भरलें चंद्राला आणि ताप भरला सूर्याला   नको   अन्   अविचारें नको मानूं, नको अपमानूं   धोपट मार्गा सोडूं नको   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   भाजींत ढोकळा, अन् पांडया मोकळा   धनीण म्हणते म्हैस ठेविली, म्हैस म्हणते बटीक ठेवली   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   स्पष्ट-स्पष्टोक्तीच्या आंगीं निष्ठा नको वाउगी   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   नांव नको!   नको स्वर्गाची नौकरी, व्हावें नरकाचे अधिकारी   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   गरिबी पत्‍रकली पण ॠण नको   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   शिवापूर-शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP