Dictionaries | References

क्रूर दृष्‍टीने पाहे, अंतरी दळा वाहे


एखादा मनुष्‍य दिसावयास उग्र असतो परंतु दयाळू अंतःकरणाचा असतो, विशेषतः अपराधी मनुष्‍याकडे तो किंवा परमेश्र्वर रागाने पाहातो पण शेवटी त्‍यास क्षमा करतो.

Related Words

क्रूर   दळा   क्रूर दृष्‍टीने पाहे, अंतरी दळा वाहे   दक्षिण उत्तर चमके बिजली, पश्चिम वाहे वात   कन्या जाय सासरीं, मागें पाहे भिरभिरीं   रोहिणी डाजे मृग गाजे आर्द्रा वाहे पूर, सहदेव कहे भाडळी घर घर वाजे तूर   अग्नि न विझे कापसानें, क्रोध न शमे क्रूर भाषणें   दळकांडा (दळा   माता वर पाहे संपतीवंतः कन्या वर पाहे वयसा युक्त   वाट पाहे दम धरी, वाटे दिवस उदास तरी   ऊंस दिसती वांकुडे। परी अंतरी रसाळ।।   जवळ नसून अर्थ, उगाच वाहे पुरुषार्थ   कुलीन मनीं वाहे थोरी, अकुलीन अंतरीं खेद करी   हंसता पुरुष रडती रांड अंतरी असती सदा द्वाड   बोडकी आरशांत पाहे । सहदेव म्हणे कांहींतरी आहे ॥   रहाट-रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   दुग्धानें तो अग्नि विझवोनी पाहे   जगीं सर्वसुखी असा कोण आहे। विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहे।।   अंतरी   ईश सर्वांकडे पाहे, असे म्हणून स्वस्थ राहे   खर्च केला नाही कवडीचा, आणि प्रेतावर वाहे पूर रेवडीचा   ईश्र्वर सत्वशील आहे, अनंत काळ दीर्घ राहे (पाहे)   दक्षिण उत्तर चमके बिजली, पश्चिम वाहे वात   रोहिणी डाजे मृग गाजे आर्द्रा वाहे पूर, सहदेव कहे भाडळी घर घर वाजे तूर   क्रूर दृष्‍टीने पाहे, अंतरी दळा वाहे   कुलीन मनीं वाहे थोरी, अकुलीन अंतरीं खेद करी   खर्च केला नाही कवडीचा, आणि प्रेतावर वाहे पूर रेवडीचा   जवळ नसून अर्थ, उगाच वाहे पुरुषार्थ   रहाट-रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   कुलीन मनीं वाहे थोरी, अकुलीन अंतरीं खेद करी   खर्च केला नाही कवडीचा, आणि प्रेतावर वाहे पूर रेवडीचा   जवळ नसून अर्थ, उगाच वाहे पुरुषार्थ   दक्षिण उत्तर चमके बिजली, पश्चिम वाहे वात   दुग्धानें तो अग्नि विझवोनी पाहे   रहाट-रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   रोहिणी डाजे मृग गाजे आर्द्रा वाहे पूर, सहदेव कहे भाडळी घर घर वाजे तूर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP