Dictionaries | References

कारभार योग्‍य करी, निंदेचा संतोष धरी

आपण स्‍वतःस योग्‍य दिसेल त्‍याप्रमाणें वर्तणूक ठेवावी व आपल्‍या अधिकाराचा सदुपयोग करावा. त्‍याबद्दल आपली कोणी निंदा केली तर तिकडे लक्ष्य देऊं नये.

Related Words

राग खाई आपणास, संतोष खाई दुसर्‍यास   ऐकून पुंगी, संतोष वाटे नागीं   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   परवशता शतगुणें करी जाच   टका करी कामकाज   मोंगलाई कारभार   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   निष्ठुरता जुलम्या परी, करितां भीति धरी   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   अंधळा कारभार   धरी   भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   दाम करी काम, बिबी करी सलास   बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   वाफ धरी वेळीं, हंसे तोच खळीं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   आपस्वार्थी कारभार नसावा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   समतोल आहाराची वाण, करी शरीराची घाण   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   रिकाम्या मनासैतान करी कारखाना   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   करी मला, होई तुला   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   पुस आणि करी हुस्स   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   सुगरण करी भांडेः उठवळ काठवट घेऊन हिंडे   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   भौम करी बोम   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP