Dictionaries | References

कारभार्‍याला लोणी, गड्याला ताक, कारकुनाला बेरी धन्याला धाक

धन्याला मात्र काही मिळत नाही
त्‍याच्या मागे संसार चालविण्याची काळजी तेवढी असते बाकीचे सर्व ज्‍याला जसे सापडेल तसे यथेच्छ चावीत असतात. तु०-धन्याला धत्‍तूरा चाकराला मलीदा.

Related Words

ताक   कारभार्‍याला लोणी, गड्याला ताक, कारकुनाला बेरी धन्याला धाक   लोणी   धाक लावणें   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   पाण्यावर लोणी काढणें   लोणी लावणें   ताक नाशी भाजी, घर नाशी शेजी   आढ्याचे ताक   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   पोटांत धाक पडणें   दंवावयलें लोणी काढून संसार करणें   घरचें ताक व्होरून माडा मुळां पिवचें, सोरो म्‍हणून घेवचें   आडवे बोट घातल्याशिवाय लोणी (तूप) निघत नसतें   बेरी   जिच्या घरीं ताक, तिचें वरती (गेलें) नाक   आपल्या खाजे फळतीं, धन्याला दुभतें करतीं   ताक मुळांत व्हरून सूर म्‍हुण पियेता   तळव्यास लोणी आणि नेत्रास (मस्‍तकास) थंडी   (धर्माचें) ताक पिणें   अंडास लोणी लावणें   ताक माडा व्हरून सूर म्‍हुण पियेता   (मढ्याच्या) टाळूवरचें लोणी खाणारा   मढयाच्या ताळयाचें लोणी खाणें   मढयाच्या ताळूवरचें लोणी खाणें   मढयावरचें लोणी खाणें   (मढ्याच्या) टाळूवरचें लोणी खाणें   धाक दाखविणें   भरभरकः ताक वरपा   ताक तें ताक व दूध तें दूध   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   धन्याला घाव आणि प्रेमाला वाव   माथां समर्थाचा शिक्का, धाक पडे ब्रह्मादिका   येरे माझ्या मागल्या, ताक कण्या चांगल्या   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   धाक ना दरार, फुटका नगारा   धन्याला धत्तोरा आणि चाकराला, चोराला मलीदा   न्हाणोलीबाई कान्होली खाई, बाळंतीणबाई तूप करंज्या खाई, विटाळशीबाई ताक पीठ खाई   नणंद भावजया दोघीजणी, शिंक्यावरचें लोणी खाल्ले कोणीं   दुधानें तोंड पोळलें म्‍हणजे ताक फुंकून प्यावे लागते   म्हणजे ताक फुंकून पिणें   दुधाने तोंड भाजल्यावर ताक फुंकून पितात   ऊन दुधाचे पोळणें, ताक फुंकून पिणें   बाळपणचें लोणी   हेंगाडा कुणबी दूणा राबे, धन्याला खर्च फार लागे   म्हैस आपल्या खाजेनें फळते, धन्याला दूध देण्यासाठीं फळत नाहीं   गायीपासून उत्‍पन्न होते, ते सर्व लोणी नसतें   ब्राम्हणांचा नांगर लोणी मागतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP