Dictionaries | References

कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज

   
Script: Devanagari

कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज     

‘कडू झाडाला०’ पहा. म्‍हातारी माणसे श्षयापासून परावृत्त झालेली नसतात हे उत्तरार्धात सांगितले आहे. यावरून निष्‍फळ होणारे प्रयत्‍न अनेकदां करावे लागतात व कितीदां केले तरी ते निष्‍फळच होतात.

Related Words

लाल टाँग बाज़   माया आणि अनवाळपण विकतें चलेना   यजमान मूकवृत्ति आणि पाहुणे वाचस्पति   वन आणि पर्यावरण मंत्रालय   लंबाण भाऊ आणि कांदेखाऊ   सगळी साळयाची, अर्धी माळयाची, धनीण तेल्याची आणि ॠणकरीण ब्राह्मणाची   वाघ आणि मोर यांचें सख्य असतें   शेळयांत लांडगा आणि बायकांत हांडगा   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिंक्याचें तुटलें आणि बोक्याचें पिकलें   शिंक्याचें सुटलें आणि बोक्याचें पिकलें   मागचें साल आठवलें आणि चालू साल गमावलें   वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   मूर्ख आणि वेडा, त्यांची साक्ष सोडा   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   मोठेपणा बाजारी आणि फायदा नाहीं लवभरी   लिनां आणि भिकार चिनां   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मालक गैदी आणि मांजर कैदी   विंदुरु आणि मजारु   वांझोटी आणि संन्याशाची लंगोटी   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   येगे कळी आणि बैस माझे नळीं   संवय बोले आणि जीभ हाले   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   माणसाला मानीत नाहीं   वेताळाला नाहीं बायको आणि धावगा देवीला नाहीं घावे   मुंगीला साखर टाकायची आणि मनुष्याचा खून करायचा   विटलें मन आणि फुटलें मोतीं सांधत नाहीं   शिकवलेली बुद्धि आणि बांधलेली शिदोरी कामास येत नाहीं   राव राव गेले रणीं आणि भागूबाईची आली पर्वणी   समशेर शिकंदरची आणि अक्कल बृहस्पतीची   वाण्याची कसर आणि वणजार्‍याची सफर बरोबर   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   शेला पांघरला आणि हिंवानें मेला   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   लोंकर आणायला जायचें आणि हजामत होऊन यायचें   माळया घरीं मळे आणि परिटा घरीं शिळें   वाटेल तें करावें आणि प्रसिद्धीला यावें   मी मी आणि कुचल्याची बी   म्हस घेवक सोपें आणि दांवें घेवक जड   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   वार्‍यावर वरात आणि दर्यावर हवाला   सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   शिकवलेली बुद्धि आणि बांधलेली शिदोरी पुरत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP