Dictionaries | References

आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली

प्राप्त स्थितीत समाधान मानून राहिले म्हणजे पुढील उत्कर्षाची खटपट संपली व उत्कर्ष थांबला.

Related Words

आहे   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   कडू बोलून दान दिल्‍यापेक्षां गोड बोलून नकार दिलेला बरा   आलस्याक बिकंडं भाजि म्हळ्यारि, हरियि खाल्यारि गोड   सकळ-सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   गूळ घातले तसे गोड   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   हात गोड कीं हाट गोड   चढ पढ सर्वांस आहे   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   हाताचा जड तोंडाचा गोड   सर्व घरीं त्याच परी, न सांगे तीच बरी   प्रगति   नादान की दोस्ती जीका जान   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   डोळेझांक-की   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   मानाचें पान गोड   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   हंसता आहे पुसता नाहीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   आवडत्याचा शेंबूड गोड   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP