TransLiteral Foundation

आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा

आधीं स्वतःच्या वस्तू नीट राखण्याची खबरदारी घ्यावी आणि मग इतरांच्या लुबाडण्याचा प्रयत्न करावा. डोक्यावर घातलेलें पागोटें मारामारी वगैरे करण्याचा प्रसंग आल्यास पडण्याचा संभव असतो, तेव्हां तें प्रथमच सांभाळलें पाहिजे.

Related Words

पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   आधीं पिठोबा मग विठोबा   झाड थोडें वेरवी, मग तें कापवी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   अगोदर खाईल मग तोंड धुवील   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   आधी दिवाळी मग शिमगा   आपलें नाक कापून दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   बारा बोटें, वर पागोटें   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात कापून देणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   लोकांचें वाईट चिंतलें कीं आपलें अगोदर वाईट होतें   आपलें आपल्याला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   आपलें जावें, आपण चोर व्हावें   मारुन भूस-भोत भरणें   दुसर्‍याचें नांव, आपलें गांव   आपल्यास आपलें करणें, ईश्र्वरास सर्वांस राखणें   आपलें चेडुं नक्षत्तर, पेल्यालें म्हारापोर   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   हात पडणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात गोड कीं हाट गोड   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   मापटयावर हात घेणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   आधी खेळीमेळी, मग गदारोळी   करडा हात   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आपलें पागोटे कांखेत मारून मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   आपला भात आखडला हात   उचलला हात   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उपाध्याचें सनंग-पागोटें   उरावरचा हात   उसवलयाला दोरा घालावा, निसवल्याला काय करावें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   करडा हात   करडा हात करणें   करणीचे पागोटें   कांचणी - गहूं घालावा दाटणीं, बायको घालावी कांचणीं   गहूं घालावा दाटणीं, बायको घालावी कांचणीं   चोरीचे चौदा हात   जगन्नाथका भात, जगत्‌ पसरे हात   झाड बघून घाव घालावा   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   दशांचें पागोटें   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   दाहांचा हात   दोन हातांचे चार हात होणें   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   नरडीला हात देणें   पैजार पगडी-पागोटें   पागोटें   पागोटें देणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बारा बोटें, वर पागोटें   बालंपेच-बालंपेची पागोटें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मग   मुंडा हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मापटयावर हात घेणें   वाघ म्हटलें (ला) तरी खातो आणि वाघोबा म्हटलें (ला) तरी खातो मग वाघरुं म्हणून दोन हात करुन कां न मरा   वाताहत or हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   शेजीनें घातला भात आणि आईनें फिरविला हात   शेला पागोटें   शेला पागोटें करणें   सलामीचा हात   हात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

mononuclear complex

 • एककेंद्रीय संकुल 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.