Dictionaries | References

आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा

आधीं स्वतःच्या वस्तू नीट राखण्याची खबरदारी घ्यावी आणि मग इतरांच्या लुबाडण्याचा प्रयत्न करावा. डोक्यावर घातलेलें पागोटें मारामारी वगैरे करण्याचा प्रसंग आल्यास पडण्याचा संभव असतो, तेव्हां तें प्रथमच सांभाळलें पाहिजे.

Related Words

आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आधी पहावे बोलून, मग दाखवावें तोलून   आपला हात जगन्नाथ   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   कपाळावर हात लावणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   अरिष्टांत पडणें मग बुडणें किंवा तरणें   कंठास हात लावणें   शेला पागोटें   आपलें तें मापलें, दुसर्‍याचें तें दुपायलें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   दिसायला साधी भोळी, काखेंत पुरणाची पोळी   झाड बघून घाव घालावा   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो   शेला पागोटें करणें   मारुन मुटकुन हणगोबा करणें   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   घशांत हात घातला, परंतु सुका   अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आधीं वाघ्या, मग पाग्या   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP