Dictionaries | References

आपला हात जगन्नाथ

१. पुरीस जगन्नाथाच्या देवळांत वाटेल तेवढा प्रसाद असतो व मिळतो. यावरून वस्तूची विपुलता व ती घेण्याचे स्वातंत्र्य या दोन गोष्टी दर्शवितात. स्वतःला घेणें स्वतःच्याचकडे असल्यावर कमी कोण घेईल. २. (कों.) संसार करण्याचा सर्वोत्कृष्ट मार्ग म्हणजे स्वावलंबन होय. ‘आपला हात सोमनाथ’ असाहि पाठभेद आहे.
मनुष्याच्या हातांत सत्ता आली व वर कोणी पाहणारें नसलें म्हणजे तो वाटेल तशी चैन करुन घेतो. घरांत एकटीच स्त्री असली सासुसासरा नसले म्हणजे तो वाटेल तसे पदार्थ करुन खाऊं शकते तिला कोणी विचारणारें नसतें.

Related Words

आपला हात जगन्नाथ   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   आपला हात जगन्नाथ   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात वळणें   हात चालणें   करडा हात करणें   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात धरुन काढून लावणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आपला टेंभा मिरविणें-चालविणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   कंठास हात लावणें   देवाक हात, गुरवाक भात   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   आप आपला   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   जगन्नाथ   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पडला कामाला, तोच खरा आपला   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   सलामीचा हात   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.