TransLiteral Foundation

असतील बाळ, तर फेडतील काळ

एखाद्यास मुले असल्यास ती त्याच्या म्हातारपणी तरी त्याची विपन्नावस्था दूर करण्यास समर्थ होतात.
असणें पहा.

Related Words

फटकळ-फटकळ काळ   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   आज मला, तर उद्या तुला   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   काळ विन्मुख होणें   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   खायला काळ वा भुईला भार   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   येतील वांग तर फेडतील पांग   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आगें मागें, बाळ रांगू लागे   उदित काळ   उन्मत फो लुगड्याक काळ   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अकाबाईचें बाळ   अटता काळ   अन्न घातलें तर मानेचा कांटा मोडतो व डांग घातली तर उभा राहतो   अनायासें व्हावा काळ ऐसें मागें वेळोवेळ   अवदसेचें बाळ   आईचा काळ, बायकोचा मवाळ   ईश्र्वर सत्वशील आहे, अनंत काळ दीर्घ राहे (पाहे)   उजेडता काळ   उदित काळ   उन्मत फो लुगड्याक काळ   एक काळ मांयचो जाल्यार एक काळ सुनेचो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   ऐकले तर बाळ, नाही तर काळ   ओठा जाळ (काळ), पोटा काळ   कडू काळ   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ   कां तर   काळ   काळ अनुकूल होणें   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   काळ कंठणें   काळ करित तें कोणाच्यान कर न जो   काळ जातो क्षणाक्षणा। मूळ येईल मरणा ।।   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   काळ प्राण हरण करतो पण वैद्य प्राण आणि वित्त नेतो   काळ भेटणें   काळ (= वेळ)   काळ विन्मुख होणें   काळाचा काळ   कोलती मोळ काळ कांत कळता   खडकल-काळ-काळी-खडकील   खाण्याला (खायाला) काळ, भुईला भार   खायला काळ आणि भुईला भार   खायला काळ, भुईस भार   खायला काळ वा भुईला भार   गरिबांचा काळ   गरिबांचा काळ आणि मोठ्यांचा (थोरांचा) प्रतिपाळ   गरीबाचा काळ अन्‌ थोराशी लडिवाळ   गरीबाचा काळ नाही   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   गळ्यांत माळ, गरीबाचा काळ   घुघुलें बाळ   घरच्या म्‍हातारीचा काळ   चांगला काळ झाला, तो संसारी निभावला   चालता काळ   जन्मकाळ, मध्यान्हकाळ आणि अंतकाळ हे तीन काळ फार कठीण आहेत   तूं नाहीं तुझ्या बापानें शिव्या दिल्या असतील   तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

material strength

 • द्रव्य सामर्थ्य 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

बांस की लकड़ी
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.