TransLiteral Foundation

अशी आहे तशी आहे

एखाद्या गोष्टीचे वर्णन करू लागल्यास म्हणतात. -विज्ञावि. ८.३.५०.

Related Words

आहे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   काय त्‍याच्या डोळ्यावर भात बांधला आहे?   कवडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता, बरोबर आहे (नाही)   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   जशी चाकरी, तशी भाकरी   अशी आहे तशी आहे   जाती तशी पुती, आत्ती तशी भाची   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   जाती तशी पुती   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   चढ पढ सर्वांस आहे   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   बोटें चाटून कोठें पोट भरलें आहे?   देह कबरींत पडल्यावर पुष्कळच झोप घ्याव्याची आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   मनुष्य जातीचें मोल कृतीच आहे ऐसें बोल   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   बरें आहे म्हणावें बच्चंपेरी !   लागतें मिष्ट पण आहे दुष्ट   समज-समज आहे पण उमज नाहीं   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   हंसता आहे पुसता नाहीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   जशी दैवाची उजरी, तशी बुद्धि उपजे शरीरीं   जशी दक्षणा, तशी प्रदक्षिणा   जसा पाहेला साला तशी सालेची बहीण   जसा भोग्‍या भेटेल तशी रात्र उजडायची   जशी दिता, तशी घेता   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अजून पहिलाच दिवस आहे   अजून पहिला, प्रथम , पूर्व दिवस आहे   अंतकाळ बरा, पण माध्यान्हकाळ मोठा कठिण आहे, अंतकाळापेक्षां माध्यान्हकाळ कठीण   अधिकाराचा दोष आहे माणसाचा नव्हे   अन्न हें जीविताचा आधार आहे   अब्रुची चाड सर्वांस आहे   अशी   अशी तशी   अशी होणें   असतां कोणी ठक, न म्हणे मी आहे देख   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आकाशाला काही टेका आहे?   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   आज आहे सुवर्णकांती, उद्यां होय तिची माती   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   आल्यावरी विपत्ती, कळे मैत्री आहे किती   आवड गोड आहे   आशा अमर आहे   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   आहे   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   आहे आहे नाहीं नाहीं   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   आहे जातीनें वाईट, तो कोणाशीं नसे नीट   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आहे त्यांतून थोडे घ्यावे, शेष राही तें ठेवावें   आहे तितक्यांत चालवी, सुखी आपणांस म्हणवी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   आहे तोंवर दिवाळी, नाहीं तोंवर शिमगा   आहे फुळकवणी, पण लागताहे रुचकवणी   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   ईश्र्वर सत्वशील आहे, अनंत काळ दीर्घ राहे (पाहे)   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उजाडले पण सूर्य कोठे आहे?   उपजल्या प्राण्यास मरण हें लागलेलेंच आहे   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   ओझे आहे म्हणून वांटून घ्यावें   ओल आहे कीं पोल आहे? ओल ना पोल   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   कुंभाराचे पोर धडक्‍या हंडीत शिजवणार आहे?   कराल ते थोडें आहे   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

serum

 • न. Zool.(pl. sera or serums) रक्तद्रव्य 
 • न. सीरम 
 • रक्तरस, लस 
 • न. रक्तद्रव्य 
More meanings
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,893
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,717
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.