TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|अनंत काणेकर|संग्रह १|
लग्नघरातील स्वयंपाकिणींचें गाणे

लग्नघरातील स्वयंपाकिणींचें गाणे

अनंत काणेकर यांच्या कवितेत, भावनेची उत्कटता, आणि तिचे प्रकटन होण्यासाठी अनुरूप अशी रससिद्ध भाषाशैली यांची एकजीव जुळणी झालेली आहे.


लग्नघरातील स्वयंपाकिणींचें गाणे

कुणि नाही ग कुणी नाहीं

आम्हांला पाहत बाई ।

झोंपे मंडळि चोंहिकडे ,

या ग आतां पुढे पुढें

थबकत, थबकत

'हुं' 'चूं' न करित,

चोरुं गडे, थोडे कांही

कोणीही पहात नाही ।

या वरच्या माळ्यावरतीं

धान्याची भरलीं पोतीं,

जाउं तिथें निर्भय चित्तीं

मारूं पसे वरच्यावरती.

उडवुनि जर इकडे तिकडे

दाणे गोटे द्याल गडे

किंवा चोरुनि घेतांना

वाजवाल जर भांड्यांना,

जागी होउन

मग यजमानिण

फसेल सगळा बेत बरें ।

चळूं नका देऊं नजरे >

एखादी अपुल्यामधुनी

या धंद्यांत नवी म्हणुनी

लज्जामूढा भीरुच ती

शंसित जर झाली चित्तीं

तर समजावुनि

अथवा भिववुनि

धीट तिला बनवा बाई,

करुं नका उगिचच घाई.

आशा ज्या वस्तुचि चित्तीं

तीच हळुच उचला वरती.

डब्यांत जर थोडे असलें

घेउं नका बाई , सगळे,

मिळे म्हणोनी

उगाच लुटुनी

यजमानिण जरि ती बाला,

करूं नका शंकित तिजला.

जपून असले खेळ करूं

ओटिंत जिन्नस खूप भरू.

लागतां न कोणा वास

'हाय' म्हणुनि सोडूं श्वास

प्रभातकाळी

नामनिराळीं

होउनियां आपण राहूं

लोकांच्या मौजा पाहुं ।

Translation - भाषांतर
N/A

References :

कवी - अनंत काणेकर

सन - १९३०
Last Updated : 2012-10-11T13:08:12.1100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खर्चवेंच

  • m  A general term for expenditure. 
RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site