TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|कर्म विधी|ऋग्वेदीय अन्त्येष्टि विधी|
पंचगोदानें

पंचगोदानें

अंत्येष्टि म्हणजे शेवटचा होम.


पंचगोदानें
१ पापधेनु,
२ उत्क्रांतिधेनु,
३ वैतरणीधेनु,
४ ऋणधेनु,
५ मोक्षधेनु,
याप्रमाणें पांच धेनूंची दानें वर लिहिलेल्या विधीनें करतात.
१ पापधेनुदान :- मृताचे कायिक, वाचिक व मानसिक पापांचे क्षालनासाठीं करितात.
२ उत्क्रांतिधेनुदान :- मृताचें प्राणोत्क्रमण सुखानें व्हावें म्हणून करितात.
३ वैतरणीधेनुदान :- यमद्वारी वैतरणी नांवाची घोर नदी आहे असें मानिलें आहे, ती तरून जाण्यासाठीं करतात. कापसाचे ढिगावर तांब्याचें भांडे ठेवून त्यांत रेड्यावर बसलेल्या यमाची डाव्या हातांत लोहदंड, अशी मूर्ति ठेवून त्या मूर्तीसमोर उसाचीं नौका लालवस्त्रानें बांधलेली ठेवावी; व त्या होडीवर गाईस उभें करून दान करावें.
४ ऋणधेनुदान :- मृताचे हातून इहलोकीं व परलोकी सात जन्मांत जें ऋण झालें असेल तें नाहींसें होण्यासाठीं म्हणून देतात.
५ मोक्षधेनुदान :- संसारापासून मृताची सुटका व्हावी व मोक्ष मिळावा म्हणून करतात.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-14T21:06:14.3830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वाववळ-वाहुटलीचें वारें चार घटका राहात नाहीं

  • [ पेद ४१. 
  • ]. मोठें वारें फार वेळ टिकत नाहीं. गाजावाजा, अवडंबर करण्यामध्यें फार दम नसतो. तु ०- Barking dogs do not bite. 
RANDOM WORD

Did you know?

परदेशात १३ हा आंकडा अशुभ कां मानतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.