TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|कर्म विधी|ऋग्वेदीय अन्त्येष्टि विधी|
दुसरे पाथेयश्राद्ध

दुसरे पाथेयश्राद्ध

अंत्येष्टि म्हणजे शेवटचा होम.


दुसरे पाथेयश्राद्ध
हें श्राद्ध बारावे किंवा तेरावे दिवशीं करावयाचें असतें. पहिल्या दिवशी एक पाथेयश्राद्ध करण्याबद्दल वर लिहिलें आहे, तें मृताचा जीव मनुष्यलोकांतून प्रेतलोकास जातांना जो प्रवास करावयाचा त्यासाठी एकोद्दिष्टविधीनें करावें लागतें. व हें पाथेयश्राद्ध प्रेतलोकापासून पितृलोकाला सुखानें जाण्यासाठीं पार्वणविधीनें करावयाचें असतें.
हें श्राध शिजविलेल्या अन्नानें अगर आमान्नानें करावें. यांत अग्नौकरण हातावर तांदळांनीं करावें. यांत ‘ यथा सुखं जषध्वं, ’ ( म्हण० सुखानें जेवा. ) म्हणावयाचें नाही कारण की, मार्गांत पुढें उपयोगी पडण्यासाठी देण्याचें आहे. तेव्हां आपोशन, प्राणाहुति व तृप्तिप्रश्न वगैरे भोजन संबंधीं विधि या कृत्यांत करावयाचा नसतो.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-14T21:09:47.5400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

apportioning the liabilities

  • दायित्व संविभाजन 
  • देयता प्रभाजन 
  • दायित्वांचे संविभाजन, दायित्व संविभाजन 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा मासिक श्राद्धें कोणती ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site