TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|कर्म विधी|ऋग्वेदीय अन्त्येष्टि विधी|
दुसर्‍या दिवसापासूनची क्रिया

दुसर्‍या दिवसापासूनची क्रिया

अंत्येष्टि म्हणजे शेवटचा होम.


दुसर्‍या दिवसापासूनची क्रिया
दुसर्‍या दिवसापासून दहा दिवसपर्यंत जी क्रिया करावयाची ती पहिल्या दिवशी ज्या जागी क्रिया केली असेल त्याच जागी त्याच पात्री व त्याच अन्नादिक पदार्थांनीं करावी. कर्त्यानें स्नान, आचमन, व प्राणायाम केल्यावर देशकालाचा उच्चार करून अपसव्य करावें, आणि ‘ अमुक गोत्राच्या अमुक नांवाच्या प्रेताचें प्रेतत्व नष्ट होऊन उत्तम लोक प्राप्त होण्यासाठीं दुसरे दिवसाचा विधि करितो ’ असें म्हणून उदक सोडावें; व भात करावा. आणि पहिल्या दिवसाप्रमाणेंच तीन वेळ मृत्तिकास्नन करून अश्म्यावर तिलांजलि देऊन स्नान करावें; व ‘ अमुक गोत्राच्या अमुक नांवाच्या प्रेतास दुसरे दिवशीं डोळे, कान, नाक या अवयवांची उत्पत्ति होण्याकरितां हा पिंड देतों ’ असें म्हणूण पिंड द्यावा. तिसरे दिवशी, हात, छाती, मान व तोंड हे अवयव उत्पन्न होण्यासाठीं; चवथे दिवशीं, पाठ, कुशी, कंबर, बेंबी, गुदद्वार व मूत्रद्वार; पांचवे दिवशी मांड्या, गुडघे व पोटर्‍या; सहावे दिवशीं, घॊटे, पाय, बोटें, मर्म इत्यादि; सातवे दिवशी हाडें मज्जा व शिरा; आठवे दिवशी नख, केश इत्यादि अवयव; नववे दिवशी वीर्यादि उत्पन्न होण्यासाठीं; आणि दहावे दिवशीं क्षुधातृषाशमनार्थ, या प्रमाणें श्राद्धांचे संकल्प करावे. मृत्तिकास्नान, तिलांजलि, व पिंडदान वगैरे श्राद्धविधि पहिल्या दिवसासारखाच करावा. प्रेताचे अवयव ( लिंगदेहात्मक ) उत्पन्न होण्यासाठीं हीं श्राद्धें करावयाची असतात. त्यामुळें या श्राद्धांस अवयवश्राद्धें असें म्हणतात. या शिवाय तिसरे, पांचवे वगैरे दिवशी नव ( विषम ) श्राद्ध करावयाचें त्याविषयी वर सांगितलें आहेच. ही नऊ दिवसांची क्रिया सोईसाठीं एकदम नवव्या दिवशीच करण्याचा प्रघात आहे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-14T20:58:00.7100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

at regular intervals

 • ठराविक कालांतरागणिक 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांती म्हणजे काय ? ती केव्हा करावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.