TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|वधू-वर परीक्षा|वरपरीक्षा|
पापङ्वर्ग विवाहास वर्ज्य

पापङ्वर्ग विवाहास वर्ज्य

प्रस्तुत ग्रंथ १९०१ साली बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केला होता.


पापङ्वर्ग विवाहास वर्ज्य
मेषादी बारा राशींचे स्वामित्व निरनिराळ्या सूर्य, चंद्र इत्यादी ग्रहांकडे वाटले गेले असून ते काही विशेष प्रसंगी अशुभदायक होतो, व इतर प्रसंगी शुभदायक असते. एकंदर दिनमानाच्या तिसाव्या अंशास ‘ लग्न ’ ही संज्ञा असून, अर्धे लग्न म्हणजे ‘ होरा  ’ व एक-तृतीयांश लग्न ‘ द्रेष्काण ’ याप्रमाणे विशेष अर्थाचे शब्द ज्योतिषग्रंथात मानिले आहेत. हे तीन वेळा भाग व त्याचप्रमाणे लग्नाचा नववा, बारावा व तिसावा भाग मिळून वेळेचे सहा प्रकार होतात व या प्रत्येक प्रकारात विशिष्ट राशीवर ग्रहविशेषाचे स्वामित्व असल्यामुळे त्या प्रकारची वेळा अशुभदायक मानिली गेली आहे, व अशा वेळी मांगलिक कृत्य करू नये असे ज्योतिषग्रंथांचे मत आहे. या विशेश वेळांसंबंधी ग्रहांस ‘ पाप ’ व इतर वेळी ‘ सौम्य ’ अशा पारिभाषिक संज्ञा आहेत. त्या वेळी कार्य करण्याचे योजिले असेल त्या वेळी निंमेहून अधिक ग्रह शुभस्थानी असेल, तर बाकीच्या अशुभस्थानच्या ग्रहांचे महत्त्व मानावयास नको, असाही ग्रंथकारांचा आशय आहे. अशुभ स्थानच्या ग्रहांचे आधिक्य झाल्यस स्त्रीय वैधव्य येते.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:55:18.0630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सोंवळा

  • वि. १ शुद्ध ; पवित्र ; स्वच्छ ; ओंवळ्याच्या उलत ( वस्त्र , मनुष्य , वस्तु ); स्नान इ० केल्यानें पवित्र होणारा . २ ( ल .) मोकळा ; शुद्ध ( लांच . गुन्हा इ० पासून ) ३ स्वच्छ ; सुदर ( रस्ता , गांव इ० ). ४ कौटुंबिक व्यवहारा पासून स्वतंत्र ; अलिप्त ( इसम ). ५ सप्रवर नसलेलें ( लग्न इ० ) [ सं . सुमंगल , समुज्वल ] सोवळी होणें - विधवेचें केशवपन होणें , सोंवळी गोबाई - स्त्री . १ काशींतील एक पवित्र देवी ( यावरुन ) २ अत्यंत सोवळी बाई . सोवळें - न . १ संध्या पूजा इ ० कर्माच्या वेळी ठेविलेलें धूतवस्त्र किंवा रेशमी किंवा रेशमी किंवा लोकरीचें वस्त्र . २सोवळेपणाची स्थिति . सोवळें घेणें - ( बायकी ) बाळंतीण , स्त्रीनें महिना दीड महिन्यानें सोवळें नेसून देवाचें तीर्थ घेऊन देवर्मास योग्य होणें . सोवळें सोडणें -( बायकी ) रुखवताचे वेळीं वराकडून वधूचे आईस जें खण व लुगडें देतात तें सोवळे - करी - पु . आचारी ; स्वयंपाकी ब्राह्मण . 
  • पु. एक जातीर्चे व्यापारी . जहाज . 
RANDOM WORD

Did you know?

shreeyantra siddha kase karave ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.