TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|वधू-वर परीक्षा|वरपरीक्षा|
परिवेदनदोषाचा निषेध

परिवेदनदोषाचा निषेध

प्रस्तुत ग्रंथ १९०१ साली बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केला होता.


परिवेदनदोषाचा निषेध
कन्यादानासंबंधाने ‘ परिवेदन ’ नावाचा दोष होण्याचा संभव असतो. या दोषासंबंधाने मनूचे पुढील वचन प्रमाण मानण्यात येते :
परिवित्ति: परिवेत्ता यया च परिविंदति ।
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपंचमा: ॥
सख्खा वडील भाऊ अविवाहित असता धाकटा भाऊ विवाह करील तर हा दोष लागतो. विवाह करणार्‍या धाकट्या भावास ‘ परिवेत्ता ’ व अविवाहित राहिलेल्या वडील भावास ‘ परिवित्ति ’ अशा संज्ञा असून, परिवेदनविवाह घडला असता ( १ ) परिवित्ती, ( २ ) परिवेत्ता, ( ३ ) विवाहित होणारी वधू, ( ४ ) तिचे दान करणारा, व ( ५ ) विवाहाचा विधी चालविणारा उपाध्याय, अशी पाचही जणे या दोषामुळे नरकास जातात. अर्थात वरयोजना करिताना वरास वडील सख्खे भाऊ असल्यास त्यांचे विवाह झाले असल्याची खात्री अगोदर करून घ्यावी, व तशी खात्री झाली तरच वरास कन्या द्यावी, एरवी देऊ नये, हा या निषेधाचा तात्पर्यार्थ आहे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:55:15.7030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अनकूल

  • वि. उपकारी , फायदेशीर , शुभ , सहाय्यक . 
  • वि. प्रतिकूल , विरुद्ध ; 
  • वि. अयोग्य , निरुपयोगी . 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत मुलांचे किंवा मुलींचे कान कां टोचतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.