TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|वधू-वर परीक्षा|वरपरीक्षा|
वराच्या गुणांसंबंधाने अनुमाने

वराच्या गुणांसंबंधाने अनुमाने

प्रस्तुत ग्रंथ १९०१ साली बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केला होता.


वधूगुणवर्णनातील गोष्टींवरून वराच्या गुणांसंबंधाने अनुमाने
स्त्रीगुणांच्या वर्णनावरून वराच्या गुणवर्णनासंबंधाने ज्या गोष्टी सहज अनुमानाने समजण्यासारख्या असतील त्यांची पुनरुक्ती न करिता विशेष प्रतिपादनाने समजण्याच्या निराळ्या गोष्टी असतील तेवड्यांचे विवेचन करण्याचा हेतू दर्शविला आहे. या हेतूस अनुसरून पुढील लेख आता लिहावयाचा; तथापि त्यास आरंभ करण्यापूर्वी कोणकोणत्या गोष्टींचे विवेचन पुनरुक्तीच्या रूपाने होणे पुनरुक्तीच्या रूपाने होणे अगत्याचे नाही, त्या गोष्टींचे स्वरूप वाचकांस विशेष व्यक्त रीतीने कळावे, एतदर्थ त्यांचा सामान्यत: नामनिर्देश एक वेळ नमूद करणे अधिक सोईचे होणार आहे. स्त्रीगुणांची धर्मशास्त्रास अनुसरून प्रथमची यादी प्रकरण १ क. ५ येथे, व ज्योतिष, सामुद्रिक इत्यादी शास्त्रांवरून पाहण्याच्या गुणांची यादी पुढील दोन प्रकरणात येऊन गेली आहे, त्या यादींवरून ज्या गोष्टींबद्दलचे अनुमान नि:संशय होऊ शकते, त्या गोष्टी पुढे दर्शविल्या आहेत.
( अ ) वर आणि वधू यांचा सपिंडसंबंध नसावा. ( कलम ५ उ ).
( आ ) वधू परापेक्षा लहान असावी, ( क. ५ ऊ ), अर्थात वर वधूपेक्षा मोठा असला पाहिजे.
( इ )  वर आणि वधू यांचे गोत्र आणि प्रवर हे एक नसावेत ( क. ५ लृ. )
( ई ) क. ३५ येथे उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, या पोटकलमात सांगितलेली कूटे, व लृ आणि ओ यांत सांगितलेल्या गण आणि नाड्या, या गोष्टी वधूच्या बाजूकडून वरास अपाय करणार्‍या नसाव्यात; अर्थात या प्रत्येक गोष्टीसंबंधाने पुरुषाची कूटे, गण आणि नाड्या ह्या स्त्रीकूटादिकांच्या मानाने वरिष्ठ प्रतीच्या अगर निदान बरोबरीच्या असाव्या.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:55:15.5470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खडा टाकून पाहाणें

  • वरीलप्रमाणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

relatives kiva veh itar lokanchya divsache bhojan ghyave ka ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.