TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|वधू-वर परीक्षा|वरपरीक्षा|
गुणदोष दर्शविणारी वचने

गुणदोष दर्शविणारी वचने

प्रस्तुत ग्रंथ १९०१ साली बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केला होता.


गुणदोष दर्शविणारी वचने
कलमात दर्शविलेल्या गुणांशिवाय वरासंबंधाने गुणदोषांची दर्शक अशी पुढील वचने, सूत्रे, स्मृती इत्यादी ग्रंथात आढळतात :
१. बुद्धिमते कन्यां प्रच्छयेत् ।       ( आश्वलायनसूत्र )
२. श्रुतवात् ।                                ( आपस्तंबसूत्र )
३. बंधुशीललक्षणसंपन्न: श्रुतवान् । ( बौधायनसूत्र )
४. कुलं च शीलं च वयश्च रूपं विद्यां च वित्तं च सनाथतां च ।
एतान्गुणात्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधै: शेषमचिंतनीयम् ॥      ( यमस्मृति )
५. उन्मत्ता: पतिताश्चैव कुष्ठिषंढस्वगोत्रजा: ।
चक्षु:श्रोत्रविहीनाश्च तथापरस्मारदूषिता: ॥
अवंद्याश्चैव दूरस्था मोक्षमार्गानुसारिण: ।
शूरा निवृत्ताश्चैतेभ्यो न देया कन्यका बुधै: ॥                 ( कात्यायन )
६. कन्यां ददाति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया ।
कुरूपाय कुशीलाय स प्रेतो जायते नर: ॥                      ( पराशर )
७. वराय गुणहीनाय वृद्धाय ज्ञानिने तथा ।
दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥
अत्यंतकोपयुक्ताय चात्यंतदुर्मुखाय च ।
पंगुलायाङ्गहीनाय चान्धाय बधिराय च ॥
जडाय चैव मूकाय क्लीबायात्यंतपापिने ।
ब्रह्महत्यां लभेत्सोपि य: स्वकन्यां प्रयच्छति ॥               ( ब्रह्मवैवर्तपुराण )

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:55:15.6100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

crab dredger

  • आकडीपकड उपसणी यंत्र, आकडी उपसणी यंत्र 
  • also grab dredger or grapple dredger 
RANDOM WORD

Did you know?

प्रदक्षिणा कशी व कोणत्या देवास किती घालावी ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site