सरस्वती व्रत - अध्याय तिसरा

सरस्वती व्रताची कथा योगवासिष्ठ या ग्रथांत ’लिलोपाख्यान’ मध्ये सांगितली आहे


लीलेने केला निश्चित व्रत करण्याचा निर्धार

देऊन धन्यवाद विप्राते समाधान पावली सत्वर ।

ज्ञाप्ति देवीला करुन नमस्कार रत झाली संसारात ।

प्रीय पतीसह करीत नाना विलास रमली भोगात ।

असे करता काळ मात्र उजाडला ज्येष्ठ मास ।

ज्येष्थ शुद्ध तृतीयेस राणी लीला उठली सुप्रभाते ।

मंगल करुन स्नान केला नमस्कार प्रेमे पतीदेवाते ।

मुक्‍तकेशा नेसली आकाशी निळी साडी पवित्र वस्त्राते ।

मांडली पूजा विप्राने सांगितल्याप्रमाणे प्रभाते ।

आरास केली मनोभावे विविध सुगंधी शुभ्र फुलाने ।

पूजा बांधली प्रसन्न मनाने बैसली आनंदीत चित्ताने ।

उल्हासित वातावरणात ओवाळीले मंगल आरतीने ।

ऐ वाग्वादिनी वद वद स्वाहा ॥

ओम ऐ र्‍ही क्ली स्वरस्वत्यै नमः ॥

केला असा जप एकशे आठ वेळा एकाग्रचित्ताने ।

आषाढ श्रावण भाद्रपद या तीन मासी केले व्रत ।

अशा तर्‍हेने व्रत करण्याचा क्रम चालू ठेवला तिने ।

आश्‍विन मासी द्वितीयेच्या दिवशी बांधली पूजा ॥

नित्य नियमाने केली तीन दिनी ती पूजा ।

षष्ठीच्या दिवशी पारायणापूर्वी केले पूर्ण व्रत ।

बोलाविल्या पाच कुमारिका पूजिल्या प्रेमाने ।

जेवू घातल्या थालीपीठाच्या पवित्र प्रसादाने ।

सायंकाळी बोलाविल्या हळदीकुंकवासाठी सुहासिनी ।

सौभाग्य लेणे दिले प्रेमभरे सरस्वतीव्रतकथासह ।

सर्वांनीं भावे करावे या व्रताते केली विनवणी ।

मन प्रसन्न झाले पाहून पूर्ण झाले ते व्रताते ।

झोपण्यापूर्वी म्हटले सरस्वती मंत्राते प्रेमभावे ॥

बैसली सरस्वतीच्या पुढे डोळे मिटून ध्यानमग्न ॥

हात जोडीता सरस्वतीच्या पुढे मोठ्या प्रेमभावे ।

आला सुगंध दरवळत अनेक फुलांचा तो प्रसन्नभावे ।

त्या मागूनी आला आवाज प्रसन्न प्रकाशासवे ।

भयभीत होऊन उघडले डोळे तो ते दिपले प्रभावे ।

समोर साक्षात उभी देवी सरस्वती प्रसन्न वदने ।

होऊन तिच्यावर संतुष्ट उभी राहिली अविर्भूत ।

लीलेने प्रसन्नचित्ताने केला प्रेमभावे नमस्कार ।

उभी राहिली अत्यंत नम्र भावे श्रद्धा ठेवून मनात ।

तेव्हा सरस्वती म्हणाली प्रसन्न मनाने वत्से लीला ।

तुझी निस्सिम पतिभक्‍ती आणि व्रताचरण अखंड ।

पाहून झाले मी संतुष्ट आणि प्रसन्न तुझ्यावर ।

माग वर देईन मी तुला आनंदाने सत्वर ।

घे मागून बेलाशक माझ्याकडून तुझ्या इच्छेनुसार ।

त्यावर लीला म्हणाली नम्रपणे देवता सरस्वतीस ।

देवी ! जन्म मृत्यु या विकारापासून होणारा दाह

नाहीसा करणारी तू चंद्रिका आहेस प्रत्यक्ष सूर्यच ।

हे अंबे तुझा जयजयकार असो । हे जगताची माता ।

या अबला कन्येची दिनस्थितीतून कर मुक्‍तता ।

तुझ्या इच्छेनुसार हे देवी तू मला उपकृत कर ।

मी करते विनंती तुझ्या चरणी दे मला दोन वर ।

एक वर हा माझ्यापूर्वी जर आले मरण पतिदेवा ।

तरी त्याचा जीव हा रहावा माझ्या अंतंपुरात ।

दुसरा वर दे मला ऐसा जेव्हा करीन मी इच्छाते ।

मजला दर्शन देण्याची कृपा करावी भावे ।

लीलेचे ऐसे ऐकून भाषण सरस्वती कशी म्हणते ।

तुझी इच्छा पूर्ण होईल तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे ।

असा देऊन आशीर्वाद पावली अंतर्धान ।

समुद्र लाटेप्रमाणे गेली विरुन सत्वर ।

जैसी होते हरिणी तृप्‍त पावता जलसरोवर ।

होता ज्ञाप्‍तिदेवी प्रसन्न होऊन दिला इष्टवर ।

झाला तो अति परमआनंद लीला राणीलाते ।

लीला राणी रमली प्रसन्नपणे आपल्या संसारात ।

॥ इति तृतीय अध्याय लिलापाख्याने समाप्त ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 20, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP