TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|भोंडल्याची (हादग्याची) गाणी|
' तुझ्या ग माहेरच्यांनी...

भोंडल्याची गाणी - ' तुझ्या ग माहेरच्यांनी...

नवरात्रात मुली आणि स्त्रिया एकत्र येऊन, हतीचे चित्र अथवा मुर्ती भोवती फेर धरून पारंपारिक गाणी म्हणतात,

Bhondala is the simple gathering of unmarried girls and/or young women during the late evening of Navaratri. They gather and sing the listed songs while holding hands and moving around an image of an elephant. This elephant, in center of gathering is a symbolic presence of Lord Ganesha.


भोंडल्याची गाणी

'तुझ्या ग माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'

'माझ्या ग माहेरच्यांनी दिल्या मला साखळ्या ।'

'असल्या कसल्या साखळ्या बाई फुलाच्या पाकळ्या ।'

'तुझ्या ग माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'

'माझ्या ग माहेरच्यांनी दिल्या मला पाटल्या ।'

'असल्या कसल्या पाटल्या बाई हाताल्या दाटल्या ।'

'तुझ्या ग माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'

'माझ्या ग माहेरच्यांनी दिले मला गोट ।'

'असले कसले गोट बाई हत्तीचे रोट॥'

'तुझ्या ग माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'

'माझ्या ग माहेरच्यांनी दिली मला बिंदी ।'

'असली कसली बिंदी बाई कपाळाला चिंधी ॥'

'तुझ्या ग माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'

'माझा ग माहेरच्यांनी दिला मला हत्ती ।'

'असला कसला हत्ती बाई उधळतो माती ।'

'तुझ्या ग माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?

'माझ्या ग माहेरच्यांनी दिला मला गडी ।'

'असला कसला गडी बाई, मिजास बडी ॥

'तुझ्या ग माहेरच्यांनी काय काय दिलं ?'

'माझ्या ग माहेरच्यांनी दिली मला बाई ।'

असली कसली बाई रीतच न्हाई ॥'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-03T21:02:35.3130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दीप जळे विघ्न पळे, पूण ज्याचें सरे त्यास कळे

 • ( गो. ) बरें केल्यास बरें होतें पण तें करतांना भोगावा लागणारा त्रास, श्रम ज्याचे त्यालाच ठाऊक. [ एकदां एक मनुष्य एकाकडे पाहुणा गेला असतांना सायंकाळीं ओटीवर समई लावून ठेवण्यांत आली. तिच्या एका नाकांत वात तेवत होती. त्या पाहुण्यानें जवळची चिंधी फाडून सर्व नाकांत वाती घातल्या व पेटविल्या. यजमानानें असें करण्याचें कारण विचारतांच, ‘ दीप जळे विघ्न पळे ’ असें त्यानें उत्तर दिलें. तेव्हां यजमानानें प्रत्युत्तर केलें कीं, ‘ ज्याचें सरे त्यास कळे, ’ व सर्व वाती विझवून टाकल्या !] ज्याचें जळे त्याला कळे पहा. 
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीची पूजा आणि व्रत फक्त पुरूषच करतात, मग फक्त स्त्रियांसाठी गणेश व्रत आहे काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.