मराठी मुख्य सूची|आरती संग्रह|दत्त आरती संग्रह|
पतिव्रता सती अनुसया माता ...

दत्ताची आरती - पतिव्रता सती अनुसया माता ...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


पतिव्रता सती अनुसया माता ।

भक्तीनें पाहुनियां तारिसी अनंता ।

अत्रिऋषीच्या तपा तुष्टसि भगवंता ।

इच्छित पुरवित धांवसि हे त्रिगुणातीता ।

ब्रह्मस्फूर्ती मूर्ती निजभक्तताता ।

तुझिया प्रसादे कैवल्य हाता ॥ १ ॥

जय देव जय देव दत्तात्रय सिद्धा ।

आरती ओवाळूं ॐकार शुद्धा ॥ धृ. ॥

शंखचक्र गदाकटिसूत्र नागा ।

दंडड कमंडलु डमरु स्वरुपिं सदा जागा ॥

जटामुकुट कुंडले कर्णी शोभत आहे ।

षट्‌पाणीद्वय जंधा पदिं जान्हवी वाहे ॥

गौरश्या मश्वेत त्रिशीर विलसत हे ।

वक्षस्थळ कटिप्रदेश अतिशोभत आहे ॥ जय ॥ २ ॥

धूर्मितलोचन भाळी त्रिपुंड चमकतसे भस्मोध्दूलन व्याघ्राजिन प्रावर्ण असे ॥

नित्य प्रयागी स्नान करवीरी भिक्षा ॥

श्वानासंगे चेष्टिस मातापुरी दीक्षा ॥

हिंडसि चेष्टसि भेटसि भक्तां प्रत्यक्षां ।

देउनि शमना अमना उन्मनिच्या साक्षा ॥ जय ॥ ३ ॥

निखिल ब्रह्म उघड हे विरचित स्वानंदे ।

प्रवर्तवर्तीछंदे निजपरमानंदे ।

स्थूलसुक्ष्मसाक्षी तो प्रगट हाची ।

सुभट झाला झल्लित ज्योती निजज्योती ॥

भक्तप्रेमा मोहसि करिसी साऊली ।

तुकयासाठी धावे वत्सा माऊली । जय देव ॥ ४ ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 30, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP