मराठी मुख्य सूची|आरती संग्रह|दत्त आरती संग्रह|
आरती दत्तात्रयप्रभूची । ...

दत्ताची आरती - आरती दत्तात्रयप्रभूची । ...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


आरती दत्तात्रयप्रभूची ।

करावी सद्‌भावें त्याची ॥ धृ. ॥

श्रीपदकमला लाजविती ।

वर्तुल गुल्फ रम्य दिसती ॥

कटिस्थित कौपिन ती वरती ।

छोटी अरुणोदय वरि ती ॥ चाल ॥

वर्णूं काय तिची लीला ।

हीच प्रसवली, मिष्टान्न बहु, तुष्टचि झाले,

ब्रह्मक्षेत्र आणि वैष्य शुद्रही सेवुनियां जीची ॥

अभिरूची सेवुनियां ॥ १ ॥

गुरुवर सुंदर जगजेठी ।

ज्याचें ब्रह्मांडे पोटीं ।

माळा सुविलंबित कंठी ।

बिंबफळ रम्य वर्णूं ओष्ठी ॥ चाल ॥

अहा ती कुंदरदनशोभा ।

दंडकमंडलू, शंखचक्र करिं, गदापद्म धरि,

जटामुकुट परि, शोभतसे ज्याची ॥

मनोहर शोभतसे. ॥ २ ॥

रुचिरा सौम्य युग्मह्रष्टी ।

जिनें द्विज तारियला कुष्टी ॥

दरिद्रे ब्राह्मण बहु कष्टी ।

केला तिनेंच संतुष्टी ॥ चाल. ॥

दयाळा किती म्हणूनि वर्णू ।

वंध्या वृंदा, तिची सुश्रद्धा, पाडुनि बिबुधची,

पुत्ररत्न जिस देउनिया सतिची ॥

इच्छा पुरविली मनिंची ॥ ३ ॥

देवा अघटित तव लीला ॥

रजकही चक्रवर्ती केला ॥

दावुन विश्वरुप मुनिला ।

द्विजादरशूल पळें हरिंला ॥ चाल. ॥

दुभविला वांझ महिषी एक ।

निमिषामाजी, श्रीशैल्याला तंतुक नेला,

पतिताकरवी, वेद वदविला, महिमा अशी ज्याची ॥

स्मराही महिमा. ॥ ४ ॥

ओळखुनि क्षुद्रभाव चित्ती ।

दिधलें पीक अमित शेती ॥

भूसर एक शुष्क वृत्ती ॥

क्षणार्धे धनद तया करिती ॥ चाल. ॥

ज्याची अतुल असे करणी ।

नयन झांकुनी, सर्वे उघडितां नेला काशिस,

भक्त पाहातां वार्ता अशि ज्याची ॥

स्मरा हो वार्ता अशि ज्याची ॥ ५ ॥

दयाकुल औदुंबरि मुर्ती ।

नमितां होय शांतवृत्ती ॥

न देती जननमरण पुढती ।

सत्य हे न धर मनि भ्रांति ॥ चाल ॥

सनातन सर्वसाक्षी ऎसा ।

दुस्तर हा भव, निस्तरावया, जाउनि स्त्वर,

आम्ही सविस्तर, पूजा करुं त्याची ॥

चला हो पूजा करुं त्याची ॥ ६ ॥

तल्लिन होउनि गुरुचरणीं ।

जोडुनि भक्तराजपाणी ॥

मागे हेंचि जनकजननी ।

अंती ठाव देऊ चरणीं ॥ चाल. ॥

नको मज दुजे आणिक कांही ।

भक्तवत्सला, दीनदयाळा, परम कृपाळा, दास नित्य याची ॥

उपेक्षा करूं नको साची ॥ ७ ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 30, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP