मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|नागपंचमीची गाणी|संग्रह १|
काळा बैल बांधला बागला वन...

नागपंचमी - काळा बैल बांधला बागला वन...

श्रावण महिन्यांत दरवर्षी येणारी नागपंचमी म्हणजे सर्वसामान्य स्त्री जीवनांतील एक मोठी विसावा आहे


काळा बैल बांधला बागला वनव्या डोंगरी लागला

चला जाऊं वन पाहूं वनांत आगीन जळती

चला जाऊं आगीन बघूं आगीन पान्यानं विझती

चला जाऊं पानी बघूं पान्यांत मासूळे खेळती

चला जाऊं मासूळे बघूं मासुळे फासांत आडकती

चला जाऊं फास बघूं फास पारधी घालीती

चला जाऊं पारधी बघूं पारधी लांडगे धरीती

चला जाऊं लांडगे बघूं लांडगे वासरं फाडीती

चला जाऊं वासरं बघूं वासरं गाईला पिताती

चला जाऊं गाय बघूं गाय दुधाण्या मागं दडती

चला जाऊं दुधाणं बघूं दुधाणं कुंभार घडवीतो

चला जाऊं कुंभार बघूं कुंभार चाकाआड दडीतो

चला जाऊं चाक बघूं चाक सुतार तासीतो

चला जाऊं सुतार बघूं सुतार किकार्‍याआड दडीतो

चला जाऊं किकरं बघूं किकरं लव्हार घडवीतो

चला जाऊं लव्हार बघूं लव्हार भात्याआड दडीतो

चला जाऊं भाता बघूं भाता चांभार शिवतो

चला जाऊं चांभार बघूं चांभार मोटमागं दडीतो

चला जाऊं मोट बघूं मोट हिरीला चालली

चला जाऊं विहीर बघूं हिरीचं पानी पाटाला

चला जाऊं पाट बघूं पाटाचं पानी फुलबागला

चला जाऊं फुलबाग बघूं फुलं देवाला वहाताती

चला जाऊं देव बघूं देव गुरवाआड दडीतो

चला जाऊं गुरव बघूं गुरव दुरून (द्रोण) शिवीतो

चला जाऊं दुरून बघूं दुरून वडाला टांगीला

चला जाऊं वड बघूं वंडाला पानं फुटती

चला जाऊं पानं बघूं गाईला वासरं पिताती

N/A

References : N/A
Last Updated : December 24, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP