संग्रह २६१ ते २८०

लहान लहान पण यमकबद्ध अशा वाक्यरचनेतून स्त्रिया आपल्या पतीचे नाव कुशलतेने गुंफून घेतात, त्या प्रकाराला उखाणा म्हणतात.


२६१.

चांदीच्या ताटांत सोन्याची सरी,

x x x रावांचं नांव घेतें तुमच्या घरीं.

२६२.

शालूचा पदर अडकला तोडयांत,

x x x रावांचं घेतें तुमच्या वाडयांत.

२६३.

महादेवाच्या पिंडीला चौकोनी आरसे,

x x x राव बसले जेवायला, मी वाढतें अनारसे.

२६४.

जटाधारी शंकराची गौरवर्ण कांति,

x x x राव सुखी असोत हीच देवाजवळ विनंति.

२६५.

संगीत नाटक सुभद्राहरण,

x x x रावांच्या नांवाचं आज काय कारण ?

२६६.

दाट मणीमंगळसूत्र मोतीं लावा आणिक, आत्याबाईंच्या पोटीं

x x x राव जन्मले माणिक.

२६७.

आयाबाया म्हणतात, नांव घे नांव घे, लाजूं कशी नांव घ्याया ? मी तर

x x x रावांची जाया.

२६८.

हातामध्यें गोठ पाटल्या, सरी आहे करायची,

x x x रावांचं नांव घ्यायला मागें नाहीं सरायची.

२६९.

कृष्णाबाई नदी मध्यभागीं कमान,

x x x रावांची मूर्ती कृष्णदेवासमान.

२७०.

चांदीच्या भांडयाला नांवाची खूण,

x x x रावांचं नांव घेतें मोहित्यांची सून.

२७१.

चांदीच्या ताटांत दहिभाताचा काला,

x x x रावांचं नांव घ्यायला आजपासून आरंभ केला.

२७२.

चांदीच्या तबकांत मोत्यांचे गरे,

x x x राव दिसतात बरे, पण वागतील तेव्हां खरे.

२७३.

चांदीच्या वाटींत डाळिंबाचे दाणे,

x x x मोहित्यांच्या घराण्यांत शहाणे.

२७४.

तिपेडी वेणींत मोती गुंफले एक लाख,

x x x रावांचं नांव घेतें आशीर्वाद द्या लाख लाख.

२७५.

सोन्याची पाटली हाताला दाटली,

x x x रावांचं नांव घेतांना खुशाली वाटली.

२७६.

मोत्याचा करंडा, चांदी सोन्याचं झांकण,

x x x रावांचं नांव घेतें न् सोडतें कंकण.

२७७.

मागें घालते पाटल्या, मधें घालतें बिल्वर, पुढें घालते छंद,

x x x रावांचं नांव घेतें कल्ला करा बंद.

२७८.

शिणगारलेला हत्ती मांडवापुढें झुले,

x x x रावांच्या हातांत सुवासिक फुलें.

२७९.

भरल्या पंगतींत रांगोळी काढतें ठिपक्यांची,

x x x रावांच्या भोंवती पंगत पडली मित्रांची.

२८०.

शंकरासारखा पिता, गिरजेसारखी माता,

x x x रावांची मी आवडती कांता.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP