संग्रह २१ ते ४०

लहान लहान पण यमकबद्ध अशा वाक्यरचनेतून स्त्रिया आपल्या पतीचे नाव कुशलतेने गुंफून घेतात, त्या प्रकाराला उखाणा म्हणतात.


२१.

ठाण्याच्या डोंगरावर फुलला पळस

x x x रावांच्या छत्रीला सोन्याचा कळस.

२२.

झारी झारी पाउस लागे मोत्यांच्या धारा

x x x रावांच्या छत्रीला लावला पोवळ्यांचा तुरा.

२३.

मुंबईपासून पुण्यापर्यंत पेरला लसूण

x x x राव गेले रुसून तर आणतें त्यावर बसून.

२४.

दारीं होता कोंबडा त्यांत होता पैका

x x x रावांचं नांव घेतें सर्वजण ऐका.

२५.

आदघर मधघर मदघरांत घालीत होतें वेणी तिकडून आले

x x x राव त्यांनीं फेकली गुलाबदाणी.

२६.

कांचेची फुलदाणी धक्क्यानें फुटली उठा उठा

x x x राव तुमची माझी शपथ सुटली.

२७.

आमच्या मागच्या दारीं आहे द्राक्षांचा वेल

x x x राव बसले पुजेला मी देतें बेल.

२८.

आदघर मदघर, मदघरांत होती चूल चुलीवर होता तवा, त्यावर भाजला रवा

मी जातें माहेराला सासूबाई तुमी

x x x रावांना जीव लावा.

२९.

पुणेरी तांगा, मद्रासी घोडें,

x x x रावांचे नांव घेतें सत्यनारायणाच्या पुढें.

३०.

हुंडयावर गुंडा, गुंडयावर परात

x x x राव बसले पुजेला तिकडून जा घरांत.

३१.

रामासारखे पुत्र जन्मले कौसल्येच्या कुशीं

x x x रावांचे नांव घेतें आनंदाच्या दिवशीं.

३२.

तुळशीला घालतें प्रदक्षिणा, विष्णूला करतें नवस

x x x रावांचें नांव घेतें आज आनंदाचा दिवस.

३३.

जाई जुईच्या फुलांची माळी गुंफितो जाळी

x x x रावांचें नांव घेतें संध्याकाळच्या वेळीं.

३४.

दारापुढें ओटा, ऒटयावर लावली तुळस

x x x रावांच्या घरीं होईल संसार सुखाचा कळस.

३५.

करंज्या, पुर्‍यांनीं भरला रुखवत

x x x रावांनी माझा हात धरला सर्वांच्या देखत.

३६.

उभी होतें माडीला ऊन लागलें साडीला चांदीचीं घुंगरं

x x x रावांच्या गाडीला.

३७.

वाण घेतां घेतां माथ्यावर आलं ऊन

x x x रावांना सांगतें राहावं जपून.

३८.

इकडून डोंगर, तिकडून डोंगर, मध्यें भालू कुत्रं भुंकतं

x x x रावांना पाहून माझं डोकं उठतं.

३९.

बैठकीच्या खोलींत चांदीचा गल्लास

x x x रावांच्या जीवासाठी मी आपला जीव केला खल्लास.

४०.

कांचेचं घंगाळ, गुलाबाचं पाणी,

x x x रावांचं नांव घेतें मोहनराणी.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP