TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

यमक
आर्या -
तीं तींच अक्षरें जरि वाक्यांमध्यें पुन: पुन्हां येतीं ॥
आदीं मध्यांती तरि अलंकृती तीच यमकसें ह्नणती ॥१॥

श्लोक -
गजगती जगती प्रति दाविते ॥
वसुमती सुमती सुख भाविते ॥
स्वतनुजा तनु जाणतसे धरा ॥
नवरि ते वरिते मणिकंधरा ॥२॥        
वामन.

जेव्हां तीं तींच अक्षरें वाक्यांमध्यें आदीं, मध्यीं, किंवा अंतीं पुन:  पुन्हां येतात, तेव्हां हा अलंकार होतो.

श्लोक (२)
यांत जगती, विते, सुमती, तनुजा, धरा, वरिते हीं
अक्षरें मध्यें व अंतीं पुन: पुन्हां आलेलीं आहेत.

श्लोक -
पुष्पवर्ण नटला पळसाचा । पार्थ सावध नसे पळसाचा ॥
पाहिलें जंव निदान तयाचें । तों दिसे वदन आनंत याचें ॥३॥
वामन.

गद्य - यमकांत ड चे जागीं ल, व, वचे जागीं ब, आणि रचे जागीं ल आले असतां यमक-हानी होत नाहीं.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-02-23T03:28:55.1230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गोवाळी

  • गोवाळ्याने गायीक पोसचें, तिजेखातिर की दुदाखातिर? 
  • (गो.) गवळी गाय बाळगतो ती तिच्यासाठी नव्हे, तर दुधासाठी. स्‍वार्थासाठी माणूस झटते 
  • परोपकारासाठी नव्हे. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site