TransLiteral Foundation

भूपाळी - उठि उठि कृष्णाबाई । स्वरू...

वेदान्तशास्त्र हे नुसते बुध्दिगम्य व वाक्‍चातुर्यदर्शक शास्त्र नसून प्रत्यक्ष अनुभवगम्य शास्त्र आहे हे या ग्रन्थातून स्पष्ट होते.


भूपाळी
उठि उठि कृष्णाबाई । स्वरूपसुंदर कान्हाई ।
काशीं पान्हा भरोनि तुजला हुंबरती गाई ॥धृ॥
रथारूढ रविभास्कर उदया आला तमारी ।
सरली चारी प्रहर रात्र गेली आंधारी ॥
उठोनिया गोकुळिचे जन अनुसरले संसारीं ।
गोपवृंद दधिमंथन करिती उठली घुमारी ॥१॥
रावे अविसाळिं या वृक्षाअरुते किलबिलती ।
मधुवनाचे ठायीं कोकिळ सुस्वरें गाती ॥
कमळदळाच्या भोवते भोवते मधुकर रुंजती ।
मयूर पिच्छें उचलुनि टाहो उच्चस्वरें करिती ॥२॥
चिमणालीं वासुरे पुच्छ उचलोनी धावती ।
त्याची माई त्याला तुजवीण न पेऊं देती ॥
उंची माना करुनि गाई भोवताल्या पहाती ।
हंबरडे फोडुनि सखया तुजला बाहाती ॥३॥
चिमणाल्या घोंगड्या चिमण्या वेताट पहाती ।
चिमणाले गोपाळ आले तुझे सांगाती ॥
वडजे आणि वाकडे नाचत नाचत येती ।
बोबडिया शब्दानें सखया तुजला बाहाती ॥४॥
द्वारिं येउनि उभी राधा सुंदर वेल्हाळी ।
ऐकुनिया शब्दासि जागा जाला वनमाळी ॥
नंदयशोदा प्रेमें हसोनि पीटीली टाळी ।
निरंजन आरती घेउनि भावें ओवाळी ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-22T19:46:38.5700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तळतळाट or तळतळा

 • into fury. v दे. 3 Violent oppression: also oppressedness. v कर, लाव, मांड, हो. 
RANDOM WORD

Did you know?

पूजेचे प्रकार कोणकोणते स्पष्ट करावेत.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.