TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तत्रादौ मालाप्रथनप्रकार

प्रस्तुत ग्रंथात मंत्र, व्याख्यान, मराठी अर्थ आणि मंत्रविधान एकत्र मिळाल्याने जिज्ञासूंची तृप्ती पूर्ण होईल असा विश्वास आहे.


तत्रादौ मालाप्रथनप्रकार
तत्रादौ मालाप्रथनप्रकार :--- ‘अष्टोत्तरशतं कुर्याच्चतु:पञ्चाशदेव तु । सप्तविंशतिकं वापि ततो नैवाधिका वरा ॥’ अक्षसूत्रं प्रकर्तव्यं गोपुच्छवलयाकृति । वक्त्रं वक्त्रेण संयोज्य पुच्छं पुच्छेन योजयेत्‌ ॥ मेरुमूर्ध्वमुखं कृत्वा प्रत्येकं नागपाशकम्‌ । एकैकमणिमध्ये तु ग्रंथिमेकं प्रकत्पयेत्‌ ॥ आरोपयेद्धेमसूत्रे राजते ताम्रजेऽपि वा । ग्रथयेत्‌ क्षौमसूत्रे वा मेरुं सूत्रद्वयं न्यसेत्‌ ॥ इति ॥

Translation - भाषांतर
अर्थ :--- १०८, ५४ वा २७ मण्याचे मालेचें सुवर्णतंतूमध्यें अथवा राजत, किंवा रेशमी सूत्रामध्यें ग्रथम करावें. प्रत्येक मण्यामध्यें एकेक गांठ असावी. रुद्राक्ष असतील तर मुखापुढें दुसर्‍या मण्याचें मुख यावें. पुच्छाकडे पुच्छ असें अथन करावें. मेरु उर्ध्वमुख असावा. अशा रीतीनें गुंफलेली माला संस्कार केल्यावांचून जपोपयोगी होत नाहीं.
म्हणून मालासंस्कार - विधि करावा.


References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:14:49.6800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मेवाखाना

  • पु. मेव्याचें तबक ; मेवा भरलेलें पात्र ; बदाम , पिस्ते , किसमिस वगैरेनीं भरलेली परडी , तबकक वगैरे . ' दौलांनीं पोषाक व खरबुजें सोनेरी व मेवाखाने गुजराणिले .' - रा ७ . २१७ . ( मेवा + खाना ) 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.