Dictionaries | References
H

Hemādri's Caturvarga-cintāmaṇi

Hemādri's Caturvarga-cintāmaṇi  
Variations : Hcat.

  |  
अम्बिका   अष्टलोह   उशनस्   कन्यक   कुम्भ   कर्णिकार   क्रोधना   काञ्चन   गन्धमादन   गोमती   गोमेदक   चन्द्रावली   जयन्ती   जाङ्गल   त्र्यक्ष   त्रिदिवा   तुलापुरुषदान   तुष्टि   नन्दा   पञ्चनद   प्रवालक   पुष्कर   पुष्टि   पुष्पदन्त   पुष्परथ   पाणिक   भक्षक   भल्लाट   भवभूति   मङ्गल   मण्डलक   मातृका   यज्वन्   यमजिह्वा   रामक   रोमक   लङ्का   ललिता   लोला   वैतरण   वत्सक   वैयाघ्रपद्य   वरतन्तु   वात्स्य   वामदेवी   वामा   विघ्नेश   विद्युता   विमला   विराज   विंश   विशाख   विशालाक्षी   श्रीकर   शूलिन्   शान्ति   शालिक   सुघोष   सद्योजात   सुभद्रा   सुयज्ञ   सौगन्धिक   सौत्रामणि   कृष्णा   गणेश   गम   गल   गोकर्ण   चतुर्भद्र   ग्राहक   पक्ष   पर   प्रज्ञा   पूर्ण   प्रभा   प्रवरण   पुरातन   प्रामाणिक   परिमार्जन   यथामूल्य   यावज्जीव   विद्यापीठ   अक्षोभ्या   अखर्व   अखर्वन्   अदण्डवासिक   अध्येय   अधिरूढक   अधिवासनीय   अनेकधृत्   अन्तर्जानु   अनुपर्वत   अन्वास्   अनूषर   अपतन्त्र   अब्जयोनि   अभय   अभ्रगिरि   अभिलक्षण   अमत्सर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP