TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सर्वसाधारण कार्यपद्धती - कलम ११८ ते ११९

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम ११८ ते ११९

कार्यपद्धतीचे नियम .

११८ . ( १ ) संसदेच्या प्रत्येक सदस्यास , या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून , आपली कार्यपद्धती आणि कामकाज - चालन यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील .

( २ ) खंड ( १ ) खाली नियम केले जाईपर्यंत , या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या लेजिस्लेचरबाबत अंमलात असलेले कार्यपद्धतीचे नियम व स्थायी आदेश हे , राज्यसभेचा सभापती , किंवा यथास्थिति , लोकसभेचा अध्यक्ष त्यात जे फेरबदल व अनुकूलने करील त्यांसह , संसदेच्या संबंधात प्रभावी असतील .

( ३ ) राष्ट्रपतीला , राज्यसभेचा सभापती आणि लोकसभेचा अध्यक्ष यांचा विचार घेतल्यानंतर दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकी आणि त्यांच्यामधील परस्पर संपर्क याबाबतच्या कार्यपद्धतीसंबंधी नियम करता येतील .

( ४ ) दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीस लोकसभेचा अध्यक्ष किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत खंड ( ३ ) खाली केलेल्या कार्यपद्धति - नियमांद्वारे निर्धारित केली जाईल अशी व्यक्ती अध्यक्षस्थानी राहील .

वित्तीय कामकाजासंबंधी संसदेच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन .

११९ . संसदेस , वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे यासाठी , कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात किंवा भारताच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची कार्यपद्धती आणि त्यातील कामकाजाचे चालन यांचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल , आणि , याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही कायद्याची कोणतीही तरतूद , अनुच्छेद ११८ च्या खंड ( १ ) खाली संसदेच्या एखाद्या सभागृहाने केलेल्या कोणत्याही नियमाशी त्या अनुच्छेदाच्या खंड ( २ ) खाली संसदेच्या संबंधात प्रभावी असलेल्या कोणत्याही नियमाशी किंवा स्थायी आदेशाशी विसंगत असेल तर व तेवढया मर्यादेपर्यंत , अशी तरतूद अधिक प्रभावी ठरेल .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:56:00.5530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Kounias' inequality

  • कोनिअस असमानता 
RANDOM WORD

Did you know?

औक्षणाच्या निरांजनात तेल वापरावे की तूप
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site