TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सदस्यांची अपात्रता - कलम १०२

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम १०२

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता .

१०२ . ( १ ) एखादी व्यक्ती संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तसा सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल ,

ती अशी ---

( क ) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केले आहे त्याहून अन्य असे , भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभपद तिने धारण केले असेल तर ;

( ख ) ती मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाकडून तशी घोषित झालेली असेल तर ;

( ग ) ती अविमुक्त नादार असेल तर ;

( घ ) ती भारताची नागरिक नसेल , अथवा तिने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्ब संपादिले असेल अथवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ;

( ड ) ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली अशा सदस्यत्वासाठी अपात्र झाली असेल तर ,

[ स्पष्टीकरण --- या खंडाच्या प्रयोजनांकरता ] एखादी व्यक्ती संघराज्याचा किंवा कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे एवढयाच कारणाने ती भारत सरकारच्या किंवा अशा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण करते असे मानले जाणार नाही .

[ ( २ ) एखादी व्यक्ती संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास दहाव्या अनुसूचीअन्वये अपात्र असेल तर , ती अशा सदस्यत्वासाठी अपात्र होईल . ]

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-20T00:39:30.7570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंगचें पाप देईना, तो पुण्य कसचें देतो

  • पापासारखी त्याज्य वस्तूहि जो देत नाहीं तो पुण्य़ कसचें देतो? जो मनुष्य दुसर्‍याच्या उपयोगी कर्थीहि पडत नाहीं अशा मनुष्याबद्दल योजतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

Why Cows are considered secred in Hinduism?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site