TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चतुर्विंशः पटलः - शवसाधकस्य विधिनिषेध-कथनम्

योगविद्यासाधनम्


शवसाधकस्य विधिनिषेध-कथनम्
भूतले शवमास्थाय ब्रह्माचारी दिवा शुचिः ॥१२४॥

निशायां पञ्चतत्त्वेन दिवसेऽष्टाङसाधनम् ।
जितेन्द्रियो निर्विकारो वित्तवानपरो नरः ॥१२५॥

शवं संसाधयेद्धीश्चिन्तालस्यविवर्जितः ।
चिन्ताभिर्जायते लोभो लोभात् कामः प्रपद्यते ॥१२६॥

कामाद्भवति सम्मोहो मोहादालस्य सञ्चयः ।
आलस्यदोषजालेन निद्रा भवति तत्क्षणात् ॥१२७॥

महानिद्राविपाकेन मृत्युर्भवति निश्चितम् ।
अपक्षनिद्राभङेन क्रोधी भवति निश्चितम् ॥१२८॥

तत्क्रोधाच्चित्तविकलो विकलात् श्वासवर्द्धनः ।
वृथायुः क्षयमाप्नोति विस्तरे श्वाससंक्षये ॥१२९॥

बलबुद्धिक्षयं याति बुद्धिहीनो जडात्मकः ।
जडभावेन मन्त्राणां जपहीनो भवेन्नरः ॥१३०॥

जपहीने श्वासनाशः श्वासानाशे तनुक्षयम् ।
अतस्तनुं समाश्रित्य जपनिष्ठो भवेत् शुचिः ॥१३१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-16T04:38:47.1000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बनिया भी आपना गूड छुपाकर खाता है

  • ( हिं.) वाणीसुद्धां आपला गूळ लोकांच्या आड खातो. आपली वस्तु असली तरी तिचा उपभोग आपण लोकांच्या डोळयांवर येईल असा घेऊं नये. आपलेंच खावें पण चोरुन खावें. 
RANDOM WORD

Did you know?

मूल जन्मानंतर पांचव्या दिवशी सटवाई पूजन करतात, ते काय आहे?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site