TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रश्नफलबोधक चक्र
अधुना कुलनाथेश पृष्ठचक्रं पुनः श्रृणु ।
विना ज्ञानेन यस्यैवं पृष्ठभावो न जायते ॥२४॥

यदि पृष्ठचक्रभावं जानाति साधकोत्तमः ।
तदा निजफलं ज्ञात्वा सिद्धिमाप्नोति निश्चितम् ॥२५॥

आनन्दभैरव उवाच
षट्‌कोणं कारयेनमन्त्री विना त्रिकोणसाधनैः ।
तन्मध्ये च चतुष्कोणं तन्मध्ये शादिवर्णकान् ॥२६॥

लिखित्वा विलिखेत्तत्र षडङ्कमध्यदेशतः ।
षडङ्कं दापयेन्मन्त्री दीर्घदीर्घक्रमेण तु ॥२७॥

तदग्रे षड्‌गृहं कुर्यात्तत्राङ्कार्णान् लिखेत्सुधीः ।
ऊद्र्ध्वप्रथमगेहे च कवर्गं विलिखेद् बुधः ॥२८॥

तद्दक्षिणे मन्दिरे च चवर्गं विलिखेद्  बुधः ।
टवर्गं दक्षिण चाधः सर्वाधस्तु तवर्गकम् ॥२९॥

तद्वामे मन्दिरे नाथ पवर्ग वर्णमङुलम् ।
तदूर्ध्वे यादिवान्तं च दक्षिणावर्त्तयोगतः ॥३०॥

अकारादिस्वरान् तत्र मन्दिरे विलिखेद् बुधः ।
यावत् स्वस्थितिर्याति तावत्कालं विचारयेत् ॥३१॥

मेषादिराशिसद्भावं वर्गलेखनमानतः ।
अनुलोमविलोमेन विलिखेत् षष्ठमन्दिरे ॥३२॥

यद्यद्गृहे साध्यनाम चास्ति नाथ स्वरादिकम् ।
एकत्रीकृत्य हरणात यदङ्क प्राप्यते वरम् ॥३३॥

षडङ्केन ततो नाथ हरेदनलसंख्यया ।
यदङ्क प्राप्यते तत्र स राशिस्तत् क्षणस्य च ॥३४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-10T02:04:34.6900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लपका

  • पु. ओलसर आणि मऊ पदार्थाचा गोळा ; लबका ( चिखलाचा , शेणाचा , लोण्याचा , खाली टाकलेला , मारलेला ). एकादा इसम खिडकी लिकलिकी करुन खालची मौज पहात आहे तोंच एकादा चिखलाचा लपका येई - नि ३४५ . [ ध्व . लप ! ] 
  • m  A lump of anything moist and soft. 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site