Dictionaries | References
t

thermonastic

   
Script: Latin

thermonastic     

जीवशास्त्र | English  Marathi
ताप अनुकुंचनी

thermonastic     

भौतिकशास्त्र  | English  Marathi
तापानुकुंचनी

thermonastic     

राज्यशास्त्र  | English  Marathi
तापानुकुंचनी
उष्णतेमुळे (अधिक तापमानाच्या उत्तेजनामुळे) घडून आलेली (अवयवांची वक्रता)
यामध्ये अवयवांची वाढ होऊन परिणामी वाकडेपणा येतो. उदा. यकृतकांचे कायक प्रथम वरच्या बाजूस अधिक वाढून उलट्या बशीप्रमाणे आकार येतो व याला अपिवर्धन म्हणतात. याउलट वाकडेपणाला अधोवर्धन म्हणतात. केशराची फुले उष्ण हवेत उघडतात व थंड हवेत मिटतात.
epinasty
hyponasty.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP