Dictionaries | References
K

Kumârasambhava

Kumârasambhava . (Nimaya Sagara, 1916).;Kumāra-sambhava  
Variations : कुमार संभव

  |  
अंशु   अंशुकम्   अकारण   अकिंचन   अक्ष   अक्षत   अक्षर   अखण्डित   अगति   अगूढ   अग्र   अग्ऱ्य   अङ्क   अङ्गम्   अङ्गुलि   अचर   अच्छिन्न   अजिनम्   अञ्चित   अञ्जलि   अञ्जसा   अण़्ड   अतन्द्र   अतर्कित   अतर्कितोपपन्न   अतस्   अतिमात्र   अतिवह्   अतिसर्जनम्   अती   अतैलपूर   अत्यन्त   अत्यय   अथ   अथो   अदृश्य   अद्य   अधर   अधस्   अधित्यका   अधिराज्   अधिरुह्   अधिश्री   अधिष्ठित   अधी   अधीकार   अधीतिन्   अधीन   अधीर   अधुना   अधृष्य   अधोमयूख   अध्यक्ष   अध्यापित   अध्यास्   अध्वन्   अनङ्ग   अननूत्थान   अनन्त   अनन्तर   अनन्य   अनन्यवन्दिन्   अनपायिन्   अनभिज्ञ   अनर्घ्य   अनवस्थित   अनादि   अनावृत्तिभय   अनास्था   अनिल   अनिष्ट   अनु   अनुकम्प्   अनुकम्प्य   अनुकूलयति   अनुकृ   अनुक्त   अनुगर्जित   अनुग्रह्   अनुत्तरंग   अनुत्तरङ्ग   अनुध्यान   अनुपूर्व   अनुबन्धिन्   अनुभुज्   अनुभू   अनुमत   अनुमन्   अनुमा   अनुया   अनुरुद्   अनुविद्ध   अनुवृत्   अनुवृत्ति   अनुव्रज्   अनुशास्   अनुष्ठा   अनुष्ठित   अनुसंधा   अनूचान   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP