Dictionaries | References

हौसेनें केला पति, त्याला भरली रगतपिती

एखादी गोष्ट मोठया हौसेनें करावयास जावे तो त्यांत निराशा पदरीं यावी.

Related Words

खाजवील त्‍याला खरूज, भोगील त्‍याला संपदा   अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   आईने ओटी भरली, पोर सासरी निघाली   पतिव्रत धर्म जिचा, पति ठेवी मान तिचा   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   जो फिरवी लाठी, त्‍याला शत्रू दाखवी पाठी   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   लागली लहर, केला कहर   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   घातला कणा मोडत नाहीं, भरली घागर डुचमळत नाही   पुरुषाला पत आणि स्त्रीला पति   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   पापाची पायली, भरली कीं लवंडली   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण पाहिजे   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   ज्‍याची त्‍याला चोप नाहीं शेजारणीला झोप नाहीं   कर नाहीं त्याला डर नाहीं   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP