Dictionaries | References

होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा

फाल्गुन व शिमगा असे दोन महिने व चैत्र व पाडवा असे दोन महिने धरुन केलेला खोटा हिशोब. ‘ होळीन् शिमगा अन् चैत्र न् पाडवा करुन शान याज उकळावं लागतंया, तवा कुठं सावकारी चालतिया.’ -नवाकाळ २२-७-२५.

Related Words

होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   अन्   गुढयाचा पाडवा   गुढ्याचा पाडवा   नि॥   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   अंगाचि होळी होणें   नि पु ण   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   धडप धाडवा, अवसेचा पाडवा   अंगाची होळी होणें   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   माझें घ्या नि पांचांत न्या   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   असेल ते दिवस दिवाळी, नसेल ते दिवस शिमगा   देताम दिवाळी, उलट शिमगा   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   फेंड फुणकें नि हल्याचें मुणकें   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   ओलेंचिलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   सोम साळी नि मंगळ जाळी   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   ओलें फोलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP