TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

होय तैसें जाय, जन तमाशा पाहाय

काहीं का होईना लोक आपले गंमत पहावयास तयार असतात.

Related Words

  |  
अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अल्प संतोष हेंच धन, जगीं तोच एक जन   आजचे अरिष्टा उपाय, उद्या केल्‍यानें न होय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आनंदित मन ही खरी मेजवानी होय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   उतार वय हे दुसरें बाळपणच होय   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   कोष्ठकोळिं जन   खाय खाय, मसणांत जाय   गप्पागोष्‍टींची कथा, लोकरंजनाचा तमाशा   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   जन   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   तमाशा   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   दहा खाय पांच खाय, वैदा माहा हात पाहाय   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   धर्माची गाय, तोंडाकडे पाहाय   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   नाल्ल खात्‌ल्यान्‌ देंठ पागार करुं जाय   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   प्रेम संपादणी आणि लढाई यांत जें जें केलें जातें तें तें उचित होय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   फोगोत्यांनीं वाघ मर्ता? वाघ मारुं गुळॉ जाय   बहिर्‍यापुढें गाणें, अंधळ्यापुढें दर्पण आणि रोग्यापुढें मिष्टान्न, व्यर्थ होय   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   बीलाडी-बीलाडीनु हंसवुं थाय, ते उंदरनो जीव जाय   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

cicatrical

  • व्रणीय, व्रण- 
RANDOM WORD

Did you know?

आषाढी एकादशीला "देवशयनी एकादशी" का म्हणतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.