Dictionaries | References

होय तैसें जाय, जन तमाशा पाहाय

काहीं का होईना लोक आपले गंमत पहावयास तयार असतात.

Related Words

घर फुंकना, तमाशा देखना   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   आग लगाये तमाशा देखे   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   निष्ठुरतेपासून, सूड होय निर्माण   जैसें राज्याचें चिन्हः तैसें सेवकाचें   माय तशी लेक, तमाशा देख   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   जन त्रिविध आहे   जिचे मोठे कुले, तिला जन (जग) भुले   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   मित-मित होय व्यय तर न होई क्षय   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   होतां राज्यक्रांति, होय द्रव्याची प्राप्ति   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   बापासि बाप न म्हणे (ऐशाला काय होय आजोबा)   अमर्याद - अमर्यादेनें मौजा मारिती, होय पापाची भरती   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   सभागी-सभागी-सभाग्य साधून जाय निधि, अभागी मागें मृत्तिका शोधी   काका मामा केहेवाना, ने गांठे होय तो खावाना   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   अन्न वस्त्र आणि पत उद्योगानें होय प्राप्त   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   न मागे तयाची रमा होय दासी।   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   सोश्या भोवडेक गेल्यार वाघा भोवडे साहित्य जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   साळ-साळ नासली म्हूण कुंडया पाष्ट जाय ना   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP