Dictionaries | References

होणार जैसी गती त्या प्रकारेंः प्रभाव चित्तांत तैसा विकारेः

( महानु.) जशी ज्याची गत व्हावयाची असते तशी त्याला बुद्धि होत असते. त्या गतीकडे नेणारे विकार माणसाच्या मनांत प्रबल होऊन राहातात.

Related Words

प्रभाव   झालें तें झालें, न झालें तें होणार नाहीं   कर्माच्या गती, सांगाव्या किती   अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   त्या दृष्टीनें   जें होणार चुकेचि ना विधिबळें, बेटा रडो ना रडो।।   होणार टळत नसतें   या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करणें   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   उंची वस्तु अल्प मोला, त्या राष्ट्रीं मोडती कळा   जिवँ मारतात्‌ त्‍या गांवा नागौन सोड्‌ल्‍यार आनि विचार्ता?   ह्या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणें   होणार चुकतें काय?   त्या पायींच   ज्‍या रंगाचा चष्‍मा, त्‍या रंगाची वस्‍तु   ज्‍या गांवास जाणें नाहीं, त्‍या गांवची वाट कशाला विचारावी   ऊर भाता (त्या?) सारखा दडपणें   या कानाचा त्या कानाला पत्ता नसणें   ज्‍या जैशी संगति, त्‍या तैशी गति   दर्यावर काठी मारली तर दर्या वेगळा होणार नाहीं   असेल त्या दिवशीं दिवाळी, नाही नसेल त्या दिवशीं शिमगा   या हाताचे त्या हातावर   या बोटाचा थुंका त्या बोटावर   जैसी   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   जैसेको तैसा, बाबुको भैसा   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   जैसा जेथे जीव देखावा, तैसा तेथे पैका वसूल करावा   जैसा मालकूः तैसा सेवकू   इष्क जैसा अंध, तैसा असे द्वेषहि अंध   पापभयानें जैसी, टाकीजे काशी   जैसी चोराची माय। प्रकट रडो न ल्‍हाय।   बोले तैसा चाले ।   गेलें तें येत नाहीं व होणार तें चुकत नाहीं   सोनार आणि कोणाला होणार   विद्या नसे ज्याः पशु गणावे त्या   मांडूक म्हणता ‘हांव रडतां त्या भितीं पावस पडता.’   हालतां त्या फातरार उबें रांवचें न्हय   बाजीराव होणार होता, पण कोंबडा पादला   त्या   ज्‍या घरीं दिली पोरी, तिला त्‍या घरची लागली रीतभात सारी   ह्या बोटाची वेदना त्या बोटास येत नाहीं   देवांनीं घडला नूर, तो कधीं नाहीं होणार दूर?   माझ्या बा (पा) च्यानें हें होणार नाहीं   आधीं महार, मग सृष्टि होणार   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   भावी होणार तें चुकत नाहीं   घरीं आली मावशी, त्‍या दिवशीं एकादशी   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   या हाताचा झाडा त्या हातावर देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP