Dictionaries | References

होड्डा घर लासूं नये, गरिबा बायल मोर नये

( गो.) श्रीमंताचें घर जळूं नये आणि गरीबाची बायको मरुं नये.

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   घर घेणें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   घर चालविणें   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   लहानाची उपेक्षा करुं नये   घर विकत घेऊन राही, बांधण्यांत नफा नाहीं   काळजास घर पाडणें   आपना घर दूरसे सुझतां है   वाघ आणि मोर यांचें सख्य असतें   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   असेंच म्हणगे म्हातारे, घर घेतले मेल्यानें   राखील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत   घर पालथे घालणें   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   परशान बायल खाली   घर डोक्यावर घेणे   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   रांधतें घर   बिन भाडयाचें घर   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   ठकबाजीचें घर नही बसता   रानशी घर कोशी बिर्‍हाड   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP