Dictionaries | References

होडा घरच्या पितळेक थाइ भांगार म्हणताति

( गो.) मोठयांच्या घरची पितळसुद्धां सोनें म्हणून समजली जाते. मोठयाचा उणेपणा झांकला जातो.

Related Words

घरच्या चिंचेने दांत अंबणें   निघरा जालें घरः घरच्या गोसाव्या जाली वोसरीः   तरवार पाजलि, घरच्या म्‍हातारीचे कुर्टारी घाल्‍ली   भांगार   होडा घरच्या पितळेक थाइ भांगार म्हणताति   घरच्या गाईचा गोर्‍हा   बाहेरच्या देवांना टिळेगोळे, आणि घरच्या देवांवर हगती कावळे   घरच्या म्‍हातारीचा काळ   घरच्या मताप्रमाणें पाहुण्यानें चालावें   होडा   पाटीलबोवाच्या मोठया मिशा, घरच्या बायका घुबडी जशा   तरवार पाजविली, आणि घरच्या म्‍हातारीवर गाजविली   हातगुण भो वरो, भांगार आपळ्यारि माती जाता   भांगार पेटप   तळ्यां बुडिलो शेळ्या थाइ धरता   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   चेर्डागेले हाल आवसुकडे थाइ   बाहेरच्या देवाला टिळे गोळे आणि घरच्या देवावर हगती कावळे   घरच्या आईला डाकीण कोण म्‍हणणार?   परबेर सॉयरॉ घरच्या समान   मरच्या उठिल्लो, घरच्या वळखना   घरच्या म्हातारी भोंवतीं जहालपणा करणें   घरच्या देवास नैवेद्य नको   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   दोनी घरच्या सोयराक दोनीकडे जेवणना   कुत्र्यामांजरा घरांत रीघ, नी घरच्या माणसा बाहेर नीघ   घरच्या भयानें घेतलें रान, वाटेवर भेटला मुसलमान, त्‍यानें कापले नाक (आणि दोन्ही) कान   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP