TransLiteral Foundation

होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !

( गो.) नवरीची आई हजर नसतांना नवरीला कोण वाखाणतो ?

Related Words

होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   दर न्हाणाला मखर कोण घालतो   ठिकाण नाहीं लग्नाला, कोण घेईल मुलाला   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   आम्हा बायकांस विचारतो कोण?   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   मॉठया कोणय् दार काटटा, बारकॅल्या कोण काटटा?   भुके वखद कोण दिता?   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   अर्धा शामल, अर्धे आंग्रे, तिसरे राजश्री कोण?   ठिकाण नाहीं लग्‍नाला, कोण घेईल मुलीला   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   चौघाऽआवय कोण रडता   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   आवय मरे धुवेलागीं, आनी धुव मरे मरे गांवच्या मिणालागी   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   बायल बघी मॉट, आवय बघी पॉट   कॉणा खीं खाडा उजॉ पेटिल्‍लॉ आनि ताका म्‍हण्टलॉ खीं कोण-‘आगा, आगा, माच्छि विडि पेटैता’   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   रेडा रुसला तेल्यावरी, त्याची कोण करील भरोवरी   सर्वांनीं पालकींतु बसल्यारी व्हावतलें कोण   जगीं सर्वसुखी असा कोण आहे। विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहे।।   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   कोण कोणाचा गुरु, कोणकोणाचा चेला   गरीब गायीच्या पाठीवर कोणीहि थाप मारावी, चावर्‍या कुत्र्याच्या वाटेस कोण जाणार?   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   कोण जाणे खरें खोटें, जग चाले उफराटें   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अडक्यानें हत्ती मिळतो, पण कोण पोसतो? - अडक्याला हत्ती पण पोसायला नाहीं शक्ति   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   आवय   आसल्यार सगलिं आसात ना जाल्यार कोण ना   काळी जाली, कुड्डि जाली, आवय ती आवय   कावळ्या आवय   कोण   कोणाचा कोण   खाली घाली घोण, तिला शिनळ म्‍हणे कोण   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   जेवल्‍यावर म्‍हणे जात कोण   तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी   नाय   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   फुडें गेल्यार फाटि कोण ना   म्हाळ म्हैन्यां फागलां सोत्तालॉ खीं कोण   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   सर्वांनीं पालकींतु बसल्यारी व्हावतलें कोण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

electronate

 • न. इलेक्ट्रॉनन 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.