Dictionaries | References

हुळहुळली मेंढी, लागली वाघाच्या पाठीं

हुरळली मेंढी पहा.

Related Words

हुळहुळली मेंढी, लागली वाघाच्या पाठीं   शेळी मेंढी गटः तेथ काय लागे कुकुटः   हुरळली मेंढी, लागली लांडग्याच्या मागें   साठी बुद्धि नाठी आणि पोरें लागलीं पाठीं   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   पाठीं लागणें   सशाच्या पारघीला वाघाच्या शिकारीच्या तयारीनें जाणें   सुफळ बोलरे नार्‍या! रंडक्या झाल्या सार्‍या, मांडवाला आग लागली! अरे असें बोलूं नये! पिंडाइतका भात द्या म्हणजे मढया सारखा पडतो   पोटीं येऊन छळीन, पाठीं येऊन छळीन   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   पाठीं हटणें   गांवाला लागली आग, त्‍याचा काढती माग   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   सुगरणीची लागली चाड, सुगरण लपे खांबा आड   पाठीं ना पोटीं   लागली लहर, केला कहर   काळजाच्या पाठीं राजा, सुखदुःखें भोगी प्रजा   ब्रम्हानंदीं लागली टाळी । कोण देहातें सांभाळी ॥   उघडा उघडा दार, नाकाला लागली धार   वाघाच्या शिकारीची तयारी करावी तेव्हां कोल्हा हातीं लागतो   कोल्‍ह्याच्या शिकारीला वाघाच्या शिकारीची तयारी करावी लागते   वाघाच्या घरीं शेळी पाहुणी   ज्‍याच्या हातीं लाठी, म्‍हैस त्‍याच्या पाठीं   सोड मेंढी लाग लांडग्याच्या पाठी   करून करून भागलें आणि आतां पाठीं लागलें   पाठीं पाहणें   मेंढी जाते जिवानिशीं खाणार म्हणतो वातड   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   आशा कपाळ करंटी, लोक लागले पाठीं   सोकली मेंढी तेंच रान (धुंडी)   करून करून भागली, देवपुजेला लागली   उपरकाठी लागली   उघडा उघडा खिडकी, नाकाला लागली चिरकी   करवत करकरूं लागली कीं, ओंडक्‍याचें भरले म्‍हणून समजावें   सीता गेली वनवासा आणि पाठीमागें लागली कर्कशा   घरां झगट्टा म्‍हण वेळेर व्होन्न दोवाल्‍ली, थिवंय दर्याकडेन्‌ ‘मजें घस्‍स, तुजें फस्‍स’ करूनं झगडूं लागली   ज्‍या घरीं दिली पोरी, तिला त्‍या घरची लागली रीतभात सारी   हातीं लागली चेड आणि घर मांडवाची मेढ   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   धन्याची घोडी उधळली, मनाला चुटपुट लागली   समुद्राला झुरळाची गरज लागली   भागूबाई भित्री, मागें लागली (खाकेंत) कुत्री   प्रहरभर दिवस आला, झोंप लागली आळसाला   लागली तर शिकार, नाहीं तर भिकार   पाठी ना पोटीः दारीं लागली कांटी   शुभ बोलरे नार्‍या, मांडवाला आग लागली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP