Dictionaries | References

हिमाइतीचा गाढव

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
himāitīcā gāḍhava m or हिमाइतीची गधडी f A petted and pampered ass; and fig. a minion or base favorite. Pr. हि0 तेज्याला लाता मारी.

Related Words

हिमाईत-यत-हिमाइतीचा गाढव   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   गाढव   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   गाढव म्‍हणजे माझी हरळी मऊ   मडवळ-मडवळा गाढव, हर्दासा तट्टु, फाटीरि द्याले तितले व्हांवता   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   आपण गाढव जाल्यारि दुसर्‍यानि फटिरी बसल्यारि इत्या कोपका?   हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो   चरलें गाढव घोड्याची बरोबरी करीत नाहीं   अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाढव पिटी, अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाडी, मांडी, टीरी, टाळी पिटी   हिमाइतीचा गाढव   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   गाढव ओतार्‍याचें आणि बाईल म्‍हातार्‍याची   बिदी-बिदीचें गाढव बिदीलाच येणार   आधींच गाढव आणि त्यांत उकीरड्याचा शेजार   कायदा हा गाढव आहे   गाढव ना ब्रह्मचारी   आपले गरजे, गाढव राजे   घोडें कमावतें आणि गाढव खातें   हिमाइतीचा   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   ज्‍याचे त्‍याला, गाढव ओझ्याला   कुंभारापेक्षा गाढव शहाणे   दुभती म्हैस दऊन गाढव कोण घेतो?   गाढवाला दिला मान, गाढव करते वरती कान   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   गाढव स्‍वारीस गेले, घोडा होऊन नाहीं आलें   गाढव गंगेसी न्हाणिलें। जाऊनि उकरड्यावरि लोळे।।   लोणार्‍याचें गाढव सोडल्याबरोबर उकीरडा फुंकत राहावयाचें   गाढवाचे केले सोहळे आणि गाढव उकिरड्यावर लोळे   नवल झालें, गाढव मेलें   ज्‍याचें त्‍याला, गाढव ओझ्याला   गाढव गूळ हगतें तर डोंबारी-लोणारी-कुंभार कां भीक मागते   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   अभ्यंग - अभ्यंगस्थानीं पूजिला, गाढव पळे रस्त्याला   लोणारी-गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   गाढव जसा मुगुटधारी, तसा राजा निरक्षरी   दुभती गाय सोडा आणि झंवता गाढव धरा   आपल्‍या गरजे, गाढव राजे   घोडें फिरण्याला, गाढव ओझ्याला   वेळ ना वखत, गाढव गेलें भोंकत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP