Dictionaries | References

हा सूर्य आणि हा जयद्रथ

दोन्ही गोष्टी समोरा समोर आहेत पहा ! असें दाखविणें
रुजवात घालणें
एखाद्याचा दोष पुराव्यासह पदरीं घालणें [ अभिमन्युवधा नंतर अर्जुनानें सूर्यास्तापूर्वी जयद्रथाला मारण्याची घोर प्रतिज्ञा केली. तेव्हां कौरवांनी जयद्रथाला चांगलें सुरक्षित ठेविलें. यामुळें अर्जुनाला अग्निकाष्ठें भक्षण करण्याची वेळ येणार ही कृष्णाला भीति वाटून त्यानें सूर्याआड सुदर्शनचक्र घातलें. तेव्हां काळोख पडला व जयद्रथ आतां निर्भय आहे असें समजून अर्जुनाची आत्महत्या पाहाण्यास बाहेर पडला. ही संधी साधून कृष्णानें सुदर्शन दूर करुन अर्जुनाला ‘ हा सूर्य आणि हा जयद्रथ ’ असें दाखवून दिलें तेव्हां अर्जुनानें जयद्रथाला सहज मारलें.] ‘ गडया तुझ्या एका मुलीचा तर अनुभव तुला आलाच. आतां दुसर्‍याही मुलीचा येईल ! हा सूर्य आणि हा जयद्रथ व्हायला फार अवकाश नको.’ -अतिपीड.

Related Words

हर्ष काल हा पाप काल असतो   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   लंबाण भाऊ आणि कांदेखाऊ   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिंक्याचें तुटलें आणि बोक्याचें पिकलें   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   गुळाचेच पथ्‍य करावयाचे आणि गुलगुले खायाचे   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   कोणाच्या गाईम्‍हशी आणि कोणाला उठाबशी   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   देवाचें नांव आणि आपला गांव   भलत्या ठिकाणी हगावें, आणि निरपत बसावें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   वांझोटी आणि संन्याशाची लंगोटी   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   विंदुरु आणि मजारु   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   पावसानें भिजविलें आणि सरकारनें लुटलें कोणाजवळ फिर्याद करावी   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   घरघुशी आणि घरनाशी   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   लिनां आणि भिकार चिनां   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   मालक गैदी आणि मांजर कैदी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP