Dictionaries | References

हालवले हात तर मिळेल भात

काम केल्याशिवाय पोटाला मिळत नाहीं.

Related Words

कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   तिखमिठा भात   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   हात चोळणें   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   दगडाखालीं हात सांपडणें   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   अंधके हात बटेर   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   कंठास हात लावणें   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   डोकीला मिळेल एरंडेल, बाईल मागते मोगरेल   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   असतील शितें तर मिळतील भुतें   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP