Dictionaries | References

हात बाटला तरी जात बाटत नाहीं

एखादा निषिद्ध पदार्थ खाल्याने काहीं जाति बहिष्कृत होत नाहीं.

Related Words

हात बाटला तरी जात बाटत नाहीं   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   हात (ता-तो) फळी   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   जात कैकाड्याची, मिजास बादशहाची   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अंधारांत खाल्लें म्हणून झुरळ तर नाहींना नाकांत जात   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   एक एक बात, नऊ नऊ हात   कडवी जात   करडा हात   कामाला बाट नाहीं, कामाला हात बाटत नाहीं   किती तरी   गेला बाजार तरी   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   ना तरी   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.