Dictionaries | References

हात बांधणें

मर्यादा घालणें.
अडथळा आणणें.

Related Words

हात बांधणें   हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   पोटाला पाटा बांधणें   मुसक्या-मुसक्या आवळणें-बांधणें   सलामीचा हात   किसका हात चले, किसकी जबान चले   पाटा बांधणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   कमर बांधणें   टांग बांधणें   अवळ्यांची मोट बांधणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   उपकारांनीं बांधणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   शेर-पदरात शेर बांधणें   हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   गळां-गळीं बांधणें   डोळे बांधणें   पदरांत-पदरीं-पदरें बांधणें   अंजलि जोडणें - बांधणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   पदराला-स गांठ बांधणें-मारणें   पदरीं बांधणें   रंगाच्या मोटा बांधणें   (एखाद्याशीं) खांद बांधणें-करणें   खेटरांनी पूजा करणें-बांधणें   जिवाच्या गांठी बांधणें   जिवीं धरणें-बांधणें   डोळ्यांस पाटा (पट्‌टा) बांधणें   दाढ बांधणें   दाढीस कांदे बांधणें   दुःख वेशीस बांधणें   पचंग बांधणें   रंगाची मोट बांधणें   गंडा बांधणें   गळ्यांत लोढणें-धोंड बांधणें   घर उन्हांत बांधणें   घरास हाड बांधणें   घोडा उभा करणें-बांधणें   जानव्यास वस्‍त्रा बांधणें   टांग बांधणें   पागोटयास फुलें बांधणें   पाट बांधणें   पायास पाय बांधणें   पायीं बांधणें   पिचुंडया बांधणें-बांधून घेणें   पोट बांधणें   मनांत गांठ बांधणें-घालणें   मुसळ नेसणें-पांघरणें-डोक्याला बांधणें   वेस-वेशीं-वेशीवर-वेशीला बांधणें-टांगणें   शकून बांधणें   उपकारांनीं बांधणें   जर बांधणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   दरवाज्यांत हत्ती बांधणें   धोरण बांधणें   पगडी बांधणें   पागोटें बांधणें-बांधून देणें   पायास कुत्रें बांधणें   पायीं पैजारा बांधणें   पिंपळास पार बांधणें   पिछाडया बांधणें   बळ बांधणें   मुसक्या-मुसक्या आवळणें-बांधणें   लेखणीस चंग बांधणें   वळण-वळण-णें बांधणें   वोढा-वोढा बांधणें   शेटें उपटून भारा-भारे बांधणें   सूत बांधणें   हाडूक-गळ्याशीं-दाराशीं हाडूक बांधणें   काठा बांधणें   कोने बांधणें   गळ्यांत ताईत बांधणें   गळ्यांत दाली बांधणें   गुडघ्याला बाशिंग बांधणें   चवडे बांधणें   जानव्यास सुरी बांधणें   जेठून बांधणें-धरणें   झाडास पाळणे बांधणें   दळें बांधणें   दुखणें वेशीस बांधणें   दुधभात खाऊन दहींभात पदरीं बांधणें   धर्मखुंटी(टा)स बांधणें   धोतरांत निखारा बांधणें   पाळण्याला बाशिंग बांधणें   पींग बांधणें   बयाणा-बयाणा बांधणें   बाजार भरण्यापूर्वीच उचल्यांनी -बिगार्‍यांनीं-भामट्यांनीं कंबरा बांधणें   बिरद बांधणें   ब्याणा-ब्याणा बांधणें   भिडें-भिडीं बांधणें   मांडी बांधणें   मूठभर सूत बांधणें-देणें   यंत्र बांधणें   रंकाची मोट बांधणें   राड बांधणें   वारा-वार्‍याची मोट बांधणें   वार्‍याची मोट बांधणें   वार्‍यावर भारे बांधणें   शेर-पदरात शेर बांधणें   सात लाजा पदरीं बांधणें   सुतार-सुतार बांधणें   हातांत कंकण बांधणें   अंजलि जोडणें - बांधणें   अवळ्यांची मोट बांधणें   उपकारांनीं बांधणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   (एखाद्याशीं) खांद बांधणें-करणें   कथा बांधणें   कमर बांधणें   करकरून बांधणें   करडा हात   काठा बांधणें   कांठा बांधणें   कोने बांधणें   खेटरांनी पूजा करणें-बांधणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   गुडघ्याला बाशिंग बांधणें   गंडा बांधणें   गळ्यांत ताईत बांधणें   गळ्यांत दाली बांधणें   गळ्यांत बांधणें   गळ्यांत लोढणें-धोंड बांधणें   गळां-गळीं बांधणें   घर उन्हांत बांधणें   घरास हाड बांधणें   घोडा उभा करणें-बांधणें   चवडे बांधणें   जेठून बांधणें-धरणें   जर बांधणें   जानव्यास वस्‍त्रा बांधणें   जानव्यास सुरी बांधणें   जिवाच्या गांठी बांधणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   जिवीं धरणें-बांधणें   झाडास पाळणे बांधणें   टांग बांधणें   डोळे बांधणें   डोळ्यांस पाटा (पट्‌टा) बांधणें   डोळा बांधणें   दुःख वेशीस बांधणें   दुखणें वेशीस बांधणें   दुधभात खाऊन दहींभात पदरीं बांधणें   दरवाज्यांत हत्ती बांधणें   दळें बांधणें   देवघर काढून शेतखाना बांधणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाढ बांधणें   दाढीस कांदे बांधणें   दाहाचा हात   धुंद धरणें-बांधणें   धर्मखुंटी(टा)स बांधणें   धोतरांत निखारा बांधणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.