TransLiteral Foundation

हात बांधणें

मर्यादा घालणें.
अडथळा आणणें.

Related Words

हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   पोटाला पाटा बांधणें   मुसक्या-मुसक्या आवळणें-बांधणें   सलामीचा हात   किसका हात चले, किसकी जबान चले   पाटा बांधणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   कमर बांधणें   टांग बांधणें   अवळ्यांची मोट बांधणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   उपकारांनीं बांधणें   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात फिरणें   हात कापून देणें   हातावर हात मारुन पळून जाणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   शेर-पदरात शेर बांधणें   बाजार भरण्यापूर्वीच उचल्यांनी -बिगार्‍यांनीं-भामट्यांनीं कंबरा बांधणें   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात गोड कीं हाट गोड   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   हात पडणें   मांडे केले, हात झाडले   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   चोरीचे चौदा हात   कटास हात लावणें   पळी असतां हात कां पोळवावा?   अंजलि जोडणें - बांधणें   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अवळ्यांची मोट बांधणें   आपला भात आखडला हात   उचलला हात   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उपकारांनीं बांधणें   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   (एखाद्याशीं) खांद बांधणें-करणें   कथा बांधणें   कमर बांधणें   करकरून बांधणें   करडा हात   करडा हात करणें   काठा बांधणें   कांठा बांधणें   कोने बांधणें   खेटरांनी पूजा करणें-बांधणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   गुडघ्याला बाशिंग बांधणें   गंडा बांधणें   गळ्यांत ताईत बांधणें   गळ्यांत दाली बांधणें   गळ्यांत बांधणें   गळ्यांत लोढणें-धोंड बांधणें   गळां-गळीं बांधणें   घर उन्हांत बांधणें   घरास हाड बांधणें   घोडा उभा करणें-बांधणें   चवडे बांधणें   चोरीचे चौदा हात   जगन्नाथका भात, जगत्‌ पसरे हात   जेठून बांधणें-धरणें   जर बांधणें   जानव्यास वस्‍त्रा बांधणें   जानव्यास सुरी बांधणें   जिवाच्या गांठी बांधणें   जिवाशीं-जिवीं धरणें-बांधणें   जिवीं धरणें-बांधणें   झाडास पाळणे बांधणें   टांग बांधणें   डोळे बांधणें   डोळ्यांस पाटा (पट्‌टा) बांधणें   डोळा बांधणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दुःख वेशीस बांधणें   दुखणें वेशीस बांधणें   दुधभात खाऊन दहींभात पदरीं बांधणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

control department

 • नियंत्रण विभाग 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

mahavakya panchikaran he pustak upalabdha hoil ka ?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.