Dictionaries | References

हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे

जो मनुष्य श्रम करतो त्यास धन प्राप्ति होते व जो नेहमीं बडबडत असतो किंवा जेथें नेहमीं कलागत चालते तेथें दारिद्य येतें.

Related Words

हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   तोंड   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   जेथें मनुष्‍य तेथें द्रव्य, द्रव्य तेथें लक्ष्मी, लक्ष्मी तेथें परमानंद   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   देवावर हात ठेवणें   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   घरांत सात हात वेळू फिरतो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   करनकर्‍याचा वसा, घरांत आली अवदसा   बुवा तेथें बाया आणि ब्रह्म तेथें माया   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   असुदी व अबादी   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   हात कापून देणें   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   अंतरंग लक्ष्मी   आडय-ई-व   उजळमाथा-तोंड   उपाय-व   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक तोंड करणें   ऐरावती लक्ष्मी   कुत्र्याचे तोंड   कुत्र्याचें तोंड   करडा हात   काळें तोंड   खे व   गतश्री-संपत्ति-लक्ष्मी   चिमणीसारखें तोंड करणें   जेथें तेथें   जीवंत अवदसा   तेथें   तसराऊ or व   तिक्तय or व   तोंड   तोंडास तोंड   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पत्रास _   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मळघाऊ or व   लक्ष्मी   लक्ष्मी II.   लक्ष्मी III.      वाताहत-हात   शिटाऊ-व   हात टाकणें   हात फिरे, तेथें लक्ष्मी ठरे-फिरे   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.